رسم نمودار دایره‌ای (Pie) در Matplotlib پایتون

در این مقاله با نحوه ترسیم نمودارهای دایره‌ای (Pie) و نکات مربوط به آن آشنا خواهید شد. قبل از شروع مطالعه این مقاله لازم است با مفاهیم اصلی در کتابخانه Matplotlib آشنا باشید. در صورتیکه با این کتابخانه آشنایی ندارید توصیه می‌شود ابتدا مقاله زیر را مطالعه کنید: