آموزش پایتون _ عبارت‌های کنترلی

در این سری از مقالات قصد دارم نکات کلیدی که در زبان پایتون وجود دارد را ارائه کنم. در این مجموعه تلاش شده اطلاعات مختصر و کوتاه باشند و بر مهمترین نکات مورد نیاز تمرکز شود. 

بعد از گذراندن این دوره شما قادر خواهید بود که از هر کتابخانه پایتون استفاده کنید و بسته‌های پایتونی که خودتان نوشته‌اید را اجرا کنید.

عناوین دوره:

 1. مقدمه
 2. نصب و راه‌اندازی
 3. متغیرها و انواع داده
 4. عبارت‌های کنترلی
 5. توابع و ماژول‌ها
 6. هویت اشیاء
 7. مدیریت خطا
 8. برنامه‌نویسی شی‌گرا
 9. بسته‌بندی و انتشار کد

در این مقاله قصد دارم عبارت‌های کنترلی شرطی و حلقه‌ها و نکات مربوط به آن‌ها را با توجه به سیتکس زبان پایتون بررسی کنم. عباراتی که عملیات بولی را انجام می‌دهند چون برابر بودن (==)، عدم برابری (=!)، بزرگتر(<) ، کوچکتر(>)، بزرگتر مساوی بودن (=<)، کوچکتر مساوی بودن (=>). 

عبارت‌های شرطی

زمانی که بخواهیم اجرای یک کد مشروط به برقراری یک شرط خاص بکنیم از عبارت‌های شرطی استفاده می‌کنیم. 

if a == b:
 print 'a is equal to b'

پایتون برای محدود کردن بلوک‌های کد از تورفتگی (فضای سفید در ابتدای خط) استفاده می‌کند. همانطور که مشاهده می‌فرمایید دستورات درون if باید تورفتگی داشته باشند.

به علامت دو نقطه : در انتهای عبارت شرطی توجه بفرمایید، در تمامی عبارت‌های کنترلی و توابع در پایتون این ساختار وجود دارد.

همچنین می‌توان از دستور else یا elif برای بررسی حالت‌های بیشتر استفاده کرد

if a == b:
 print "a is equal to b"
elif a < b:
 print "a is less than b"
elif a > b:
 print "a is greater than b"
else:
 print "a has different type"

حلقه‌ها

while: زمانیکه بخواهیم یک قطعه کد تا زمانی که شرط معینی محقق نشده باشد تکرار شود از آن استفاده می‌شود:

x = input("Please enter a number between 1 to 10")
while(x < 0):
 print(x)
 x = x - 1

تابع input یک تابع کمکی در پایتون برای گرفتن مقدار از کاربر است. ورودی این تابع بعنوان پیامی که به کاربر نمایش داده می‌شود عمل می‌کند. این پیام کمک می کند تا مشخص شود برنامه چه درخواستی از کاربر دارد.

For: زمانیکه بخواهیم یک قطعه کد به تعداد معینی تکرار شود از آن استفاده می‌شود: 

for n in range(0, 10):
 print n

(range(start, stop, step: یک تابع کمکی که برای ایجاد یک لیست از اعداد استفاده می‌شود. برای نمونه برای ایجاد اعداد زوج بین ۱۰ تا ۲۰ بصورت زیر عمل می‌شود: 

range(10, 20, 2)

break: زمانی که بخواهیم یک حلقه متوقف شود از آن استفاده می‌شود

for s in "Hi!":
 if(s=="!"):
  break
 print s

>> H
>> i
while True:
 x = input("Insert a number: ")
 if(x%2 != 0):
  print "It is an odd number"
  break

در ادامه دو سینتکس جالب توجه برای نوشتن دستورهای شرطی و حلقه‌ها در یک خط ارائه می‌کنم، این دو روش به خوانایی کد کمک خواهد کرد.

One-line If

[If True] if [Expression] else [If False]

output = "It's even" if input%2==0 else "It's odd"

One-line For

[Function(value)] for [item] in [collection]

output = num * 2 for num in range(10)

در این مقاله نکاتی پیرامون عبارت‌های شرطی و حلقه‌ها گفته شد، در مقاله بعدی توابع و ماژول‌ها ارائه خواهد شد.