گیاه دیونه یک گیاه گوشتخوار

گوشتخوار سبز مفهومی است که به گیاه عجیب و شگفت انگیز دیونه یا همان ونوس مگس خوار اشاره دارد. در دنیای گیاهان سرسبز همانند دنیای جانوران ماجرای شکار با بازیگرانش یعنی شکارچی و طعمه وجود دارد و گیاه ونوس مگس خوار یکی از شکارچیان در زمره گیاهان می باشد.
تاکنون انواع زیادی از گیاهان گوشتخوار یا به عبارتی دیگر گیاهان شکارچی کشف شده است اما در این میان گیاه ونوس مگس خوار، گیاهی با ویژگی های خاص و منحصر به فرد است.
این گیاه شکارچی در مکان هایی رشد می کند که از نظر غذایی فقیر هستند مثل باتلاق ها. سرعت رشد این گیاه بسیار کند است و این گیاه در طی 3 تا 4 سال تنها 15 سانت رشد می کند و اندازه ی آن از 15 سانت بیشتر تجاوز نمی کند.
برگ های پهن و بیضی شکل این گیاه شکارچی یک از ابزارهای شکار او هستند. در لبه این برگ های پهن دندانه های کوچک و بزرگ وجود دارند که برگ گیاه را مثل یک چنگک نشان می دهد.
در قسمت درونی برگ ها که قرمز رنگ است، پرزهای فراوانی وجود دارد که همچون گیرندها حساس و دقیق هستند.
گیاه ونوس مگس خوار یک شکارچی با ظاهری زیبا اما بی رحم است. هنگامی که طعمه ها فریب می خورند و درون برگ می نشینند، ونوس مگس خوار در عرض کمتر از یک ثانیه برگ هایش را بسته و طعمه را به دام می اندازد و سپس با ترشح شیره ای او را خورده و هضم می کند. نکته جالب این است که برگ های این گیاه شگفت انگیز پس از سه بار شکار کردن به رنگ قهوه ای در می آیند و سپس از بین رفته و برگ های سبز جدیدی جای آنها را می گیرند.
در دنیای گیاهان گوشتخوار یا گیاهان شکارچی حشرات ریزی همچون مگس و ... در تکاپو برای نجات و گریز از دست شکارچیانی همچون گیاه ونوس مگس خوار هستند. این گیاه از گیاهان شکارچی جذاب است که اکنون بسیاری از مردم جهان در خانه هایشان این گیاهان را پرورش می دهند.