صنعت تکامل

صنعت هوا و فضا و دستاوردهای آن به مثابه یک ابزار برای تکامل بخشیدن به علوم بشری می باشند. شناخت از فضا و ظرفیت های آن سبب توسعه و تکامل بسیاری از صنایع مانند حمل و نقل، کشاورزی، پزشکی و... شده اند. توسعه بسیاری از علوم به واسطه دستاوردهای صنعت هوا و فضا سبب رفاه هرچه بیشتر مردم شد. مهم ترین دستاوردهایی که بوسیله صنعت هوا و فضا شکل گرفته است ایجاد یک شبکه جهانی ارتباطات(اینترنت) است که مرزهای ارتباطات را گسترش می دهد و سبب ایجاد ارتباطات فرامرزی می شود. 
صنعت هوا و فضا در شکل گیری صنعت تکنولوژی و فناوری و شاخه های این صنایع مانند صنایع های تک، هوشمند و دیجیتال نقش مهمی داشته است. فناوری و صنایع های تک یکی از صنایع جدید و نوپا در بین صنایع مختلف می باشند که تحت تاثیر صنعت هوا و فضا و دستاوردهای آن شکل گرفته اند و امروزه به بخشی جدانشدنی از زندگی تمام انسان ها تبدیل شده اند.
وسایلی مانند تلفن همراه، دوربین های دیجیتال، تلویزیون، لپ تاپ ها و ... که به صورت روزمره از آنها استفاده می کنیم همه دستاوردهای فناوری هستند. فناوری امروزه بیش از پیش نقش مهمی را در پیشرفت کشورها ایفا می کنند و همچنین تاثیر مثبتی بر روی صنایع دیگر به جای گذاشته است. فناوری یکی از مهم ترین صنایع پول ساز و ثروت آور می باشد که ثروتی زیاد را برای صاحبان آن به همراه می آورد و محصولاتی که بر پایه صنعت فناوری شکل می گیرند، ثروت عظیمی را برای صاحبان این صنایع فراهم می کند. به عبارتی صنعت هوا و فضا و دستاوردهای آن زیرساخت های تکامل و پیشرفت سایر علوم صنایع را فراهم آوردند و باعث شدند پیشرفت ها و تحولاتی عظیمی د علوم و صنایع مختلف ایجاد شود. 
صنعت هوا و فضا و پیشرفت آن تاثیر
انکارناپذیری را بر سایر علوم به جا گذاشتند اند و سبب رشد و ارتقای سایر علوم شده اند با این وجود همچنان محیط بی کران و نامحدود فضا دارای ظرفیت ها و پتانسیل ها فراوانی است که هنوز کشف نشده اند و دانشمندان صنعت هوا و فضا به دنبال کشف ناشناخته ها این صنعت هستند تا از آنها در جهت رشد و ارتقای سایر علوم استفاده کنند.
نویسنده

سید صالح فتوحی