زمان و اهمیت 

زمان یکی از مهم ترین و اصلی ترین عناصر زندگی ما می باشد. یک عنصر بسیار مهم که به دلیل عادت ما نسبت به آن به یک عنصر کم اهمیت تبدیل شده است. در اصل زمان برای ما انسان ها مانند بسیاری از موارد دیگر عادی و کم اهمیت می باشد اما زمان مهم ترین عاملی است که نسبت به آن غافل هستیم و به دلیل غفلت از زمان نمی توانیم در زندگی به اهدافی که برای خود تعریف کرده برسیم. عادت ما نسبت به زمان باعث شده است تا زمان های طلایی را در زندگیمان تشخیص ندهیم و همین مسئله مانعی برای موفقیت ما شده است.
بی توجهی نسبت به زمان به معنای بی توجهی نسبت به فرصت ها می باشد. اگر نسبت به زمان بی اهمیت باشید نسبت به اهداف خود بی اهمیت هستید زیرا زمان یکی از مهم ترین امکاناتی است که برای رسیدن به اهداف و موفقیت در اختیار ما قرار داده شده است.
اگر می خواهید در طول زندگی به اهداف خود دست یابید و نهایتا موفق شوید باید نسبت به زمان توجه داشته باشید، باید به زمان ارزش دهید، باید بتوانید زمان را مدیریت کنید. 
عدم مدیریت درست زمان می تواند یکی از موانع پیش روی شما برای رسیدن به موفقیت باشد. مدیریت زمان یک توانایی است، یک لازمه ای برای رسیدن به موفقیت می باشد.
نویسنده : سید صالح فتوحی