تقویت پنل های خورشیدی با موی انسان

استفاده از پنل های خورشیدی یکی از راه های نوین،تجدیدپذیر و پاک برای تولید برق می باشد و امروزه اکثر کشورهای جهان از این روش برای تولید برق استفاده می کنند.
محققان دانشگاه کوئینزلند توانسته اند تا از تار موی انسان ها نانو نقطه های کربنی تولید کنند که از این نانو نقطه های کربنی می توان برای تقویت پنل های خورشیدی استفاده کرد.
این فناوری بدین گونه است که در جریان ساخت سلول های خورشیدی پروسکایت، نانو نقطه های کربنی را به پروسکایت اضافه می کنند و لایه موج شکلی از پروسکایت ایجاد می شود. اضافه کردن نانو نقطه های کربنی در جریان ساخت پروسکایت لایه ای محافظ را روی ماده پروسکایت ایجاد می کند که از آن در برابر رطوبت و سایر عوامل محیطی محافظت می کند.
محافظت نانو نقطه های کربنی از پروسکایت باعث افزایش توان و راندمان پنل های خورشیدی می شود و همچنین عمر پنل های خورشیدی را افزایش می دهد. دانشمندان امیدوار هستند که با بهبود این روش بتوانند از این فناوری برای فضاپیما ها و ایستگاه های فضایی بین المللی استفاده کنند.
این فناوری نوپا در زمینه تولید برق می تواند بسیار مثمر ثمر و سودمند باشد و هزینه های ناشی از تولید برق با پنل های خورشیدی کاهش داده و میزان تولید برق را افزایش دهد.

نویسنده

سید صالح فتوحی