چگونه افغانستان 30 پرچم را در 102 سال  تغییر داد؟

روز استقلال افغانستان (19 اوت) تنها پرچم افغانستان چند روز پس از آن برگزار شد که طالبان کنترل کابل پایتخت را به دست گرفتند. به دنبال عقب نشینی ناگهانی ارتش ایالات متحده پس از 20 سال در این کشور، تمام جهان بر روی آشکار شدن رویدادها تمرکز کردند.

Image for post
Image for post

سوال نمادین اصلی، پس از تسلط طالبان  بر پایتخت کابل، این بود که آیا پرچم ملی افغانستان یا پرچم طالبان برافراشته خواهد بود؟ نبرد بر سر پرچم چند روز پیش در جلال آباد آغاز شد، زمانی که معترضان پرچم سفید طالبان را با پرچم سه رنگ افغانستان جایگزین کردند. در این درگیری سه نفر توسط طالبان کشته شدند، پرچم رسمی کشور در حال حاضر نماد مخالفت با طالبان است.

در سمت چپ، پرچم جمهوری اسلامی افغانستان پرچم از سال 2013 تا 2021 دارای یک نشان ملی سفید است که بر روی نوارهای عمودی سیاه، قرمز و سبز قرار گرفته است، در کنار پرچم 1997 و 2021 امارات اسلامی افغانستان با یک شاهادای سیاه رنگ بر روی آن. پس زمینه سفید در سمت راست

تغییر پرچم ها چیز جدیدی نیست. در 102 سال استقلال افغانستان، پرچم ملی این کشور 30 ​​بار تغییر کرد. فقط در سال 1919 6 بار تغییر کرد. پرچم‌های مختلف برای امارت افغانستان، پادشاهی، جمهوری، جمهوری سوسیالیستی و در نهایت دولت اسلامی آن در اهتزاز بود.

تغییر مکرر پرچم ها در تاریخ افغانستان نشان از یک جامعه در نوسان با بی ثباتی تقریباً دائمی است. این تنوع پرچم ها همچنین نشان دهنده تنوع جامعه افغانستان و طیف وسیعی از منافع است.

بنابراین، درک پرچم ها، نمادها و استفاده از آنها در درک سیاست و جامعه بسیار مهم است. پرچم ها فشرده ترین و واضح ترین بیان هویت هستند. علاوه بر این، پرچم‌ها مستقیماً با احساسات مردم و نیاز عمیق‌تر به تعلق و هویت صحبت می‌کنند. مردم زیر پرچم خود و برای آن می جنگند و هنوز هم می جنگند و می میرند. بیرق افغانستان

اما چه چیزی می توانیم در مورد تاریخ افغانستان از پرچم های آنها یاد بگیریم؟
پالت رنگی پرچم های افغانستان از ترکیب غالب جهانی قرمز، آبی و سفید پیروی نکرده است. قرمز رنگ اصلی تقریباً تمام پرچم های افغانستان بوده است – شاید جای تعجب نباشد که در دوران حکومت کمونیستی قرمز یکدست بود.

و سفید جامد چیزی است که طالبان در دو دهه اخیر برای پرچم خود انتخاب کرده اند. رنگ سفید نماد پاکی ایمان و حکومت طالبان است در حالی که کتاب مقدس شهادت است که یک سوگند اسلامی است و اولین ستون از پنج رکن اسلام است که در قرآن آمده است.
آبی که برای بسیاری از پرچم‌های اروپایی معمول است، فقط یک بار استفاده شد - فقط برای عبارت روی پرچم.
پرچم افغانستان 2001-2002، با یک نوار سبز در بالا، یک نوار سفید در وسط، و یک نوار سیاه در پایین. یک نشان زرد رنگ که با شمشیرهای منحنی متقاطع احاطه شده است در وسط قرار دارد. خط آبی در سمت چپ و راست نشان روی نوار سفید یافت می شود.