اتوماسیون صنعتی چیست؟
 

در طول تاریخ بشر، مردم به طور مداوم به نوآوری نیاز داشته اند. قیمت اینورتر اصفهان با توجه به این نیازها، تحقیقات و تحولات زیادی صورت گرفته و مطالعات جدیدی صورت گرفته است. امروزه تلاش زیادی به خصوص در زمینه اتوماسیون سیستم ها صورت می گیرد.

به طوری که کار انجام شده با نیروی انسانی اکنون به ماشین ها منتقل می شود. ما شاهد هستیم که کار ذهنی در کنار قدرت بدنی خودکار می شود.

Image for post
Image for post

اتوماسیون صنعتی چیست؟
 

در قرن ما که می توانیم آن را عصر اطلاعات بنامیم، با این سوال که سیستم اتوماسیون چیست، می توانیم شاهد معنای مکانیزه شدن برای ما باشیم. مکانیزاسیون با به حداقل رساندن نیروی انسانی، سرعت، کارایی و فرصت کاری موثر را در شاخه های تولیدی، صنعتی و خدماتی فراهم می کند.

سیستم های اتوماسیون چیست؟
اتوماسیون شامل اجرای خودکار کار با واسطه انسان در فرآیندهای صنعت، مدیریت و انفورماتیک است. به عبارت دیگر، آنچه اتوماسیون است، تقسیم وظیفه انسان و ماشین در یک کار است که باید انجام شود. اگر دامنه تعریف را کمی محدود کنیم، اتوماسیون عبارت است از تحقق و کنترل ساخت با استفاده از سیستم های مکانیکی، الکترونیکی و رایانه ای.

اتوماسیون صنعتی چیست؟
در سیستم های اتوماسیون، درصد سهم یک شغل بین انسان و ماشین، مرکز فروش اینورتر اصفهان سطح اتوماسیون را تعیین می کند. به طوری که اگر نیروی انسانی در یک اتوماسیون افزایش یابد، نیمه اتوماسیون اتفاق می افتد و اگر راندمان ماشین افزایش یابد، اتوماسیون کامل اتفاق می افتد. موقعیت های هدف اتوماسیون به شرح زیر است:

تولید سریع و اقتصادی
قوی بودن در رقابت در بازار
ارائه خدمات با کیفیت
به منظور تقویت اطلاعات داده شده در مورد مفهوم اتوماسیون، نگاهی به نمونه هایی از اتوماسیون در زندگی روزمره مفید خواهد بود. این نمونه ها در زیر فهرست شده اند:

صنعت تولید
دستگاه های موجود در محل کار (کامپیوتر، چاپگر)
تلفن های همراه
اپلیکیشن های سلامت
وسایل نقلیه
موتورهای جستجو پدیده اینترنت
مطالعات علمی
آسانسورها
دستگاه های خودپرداز
کالاهای سفید (مانند یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و کمبی)
دستگاه های مورد استفاده در مراقبت های بهداشتی
اتوماسیون صنعتی چیست؟
سوال دیگری که در این مرحله می توانیم به آن پاسخ دهیم این است که فناوری اتوماسیون چیست. فناوری اتوماسیون کاری است که شامل تمام ابزارها و وسایلی است که محیط ما را در بسیاری از زمینه ها از زندگی روزمره تا زندگی تجاری و برای تحقق نیازهای ما پوشش می دهد.