چشمک زدن چراغ 40 60 80 ایران رادیاتور 

چشمک زدن چراغ 40 60 80 ایران رادیاتور در پکیج ایران رادیاتور M24FF نشانه عدم کارکرد فن است. فن پکیج وظیفه دارد تا هوای احتراق را به داخل محفظه احتراق پمپاژ کند. اگر فن پکیج کار نکند، شعله پکیج روشن نمی‌شود و ارور 40 60 80 نمایش داده می‌شود.

چشمک زدن چراغ 40 60 80 ایران رادیاتور M24FF
چشمک زدن چراغ 40 60 80 ایران رادیاتور M24FF
چشمک زدن چراغ 40 60 80  ایران رادیاتور M24FF

مراحلی که باید انجام داد:

1. پکیج را از برق بکشید.
2. درب‌های پکیج را باز کنید.
3. پره‌های فن را بررسی کنید تا مطمئن شوید که چیزی مانع حرکت آن‌ها نمی‌شود.
4. شلنگ آنتی کندانس را بررسی کنید تا مطمئن شوید که مسدود نیست.
5. مسیر دودکش را بررسی کنید تا مطمئن شوید که مسدود نیست.
6. پرشر سوئیچ هوا را تست کنید.
7. برد الکترونیک را بررسی کنید.

شرح مراحل:

گام 1: پکیج را از برق بکشید.

این مرحله برای ایمنی شما ضروری است.

گام 2: درب‌های پکیج را باز کنید.

برای دسترسی به قطعات داخلی پکیج، باید درب‌های آن را باز کنید.

گام 3: پره‌های فن را بررسی کنید.

پره‌های فن را با دست بچرخانید تا مطمئن شوید که چیزی مانع حرکت آن‌ها نمی‌شود.

گام 4: شلنگ آنتی کندانس را بررسی کنید.

شلنگ آنتی کندانس را از نظر گرفتگی و آسیب بررسی کنید. در صورت نیاز، آن را تمیز یا تعویض کنید.

گام 5: مسیر دودکش را بررسی کنید.

اگر مسیر دودکش مسدود شود، فن پکیج نمی‌تواند به درستی کار کند و ارور 40 60 80 نمایش داده می‌شود. برای بررسی مسیر دودکش، پکیج را از برق بکشید و درب‌های آن را باز کنید. سپس، مسیر دودکش را از نظر مسدود شدن بررسی کنید. در صورت نیاز، آن را تمیز یا تعویض کنید.

گام 6: پرشر سوئیچ هوا را تست کنید.

برای تست پرشر سوئیچ هوا، باید دو سوکت آن را جدا کنید. سپس، آب گرم را باز کنید و دو سر سوکت‌ها را به هم وصل کنید. اگر شعله پکیج روشن شد، پرشر سوئیچ هوا خراب است.

گام 7: برد الکترونیک را بررسی کنید.

برد الکترونیک وظیفه کنترل عملکرد پکیج را بر عهده دارد. اگر برد الکترونیک خراب شود، ممکن است ارور 40 60 80 نمایش داده شود. برای تعویض برد الکترونیک، باید از یک تعمیرکار متخصص کمک بگیرید.

نکات مهم:

در صورت عدم تجربه در تعمیرات پکیج، بهتر است از یک تعمیرکار متخصص کمک بگیرید.
برای جلوگیری از بروز این ارور، باید پکیج خود را به صورت منظم سرویس کنید.

نتیجه‌گیری:

چشمک زدن چراغ 40 60 80 ایران رادیاتور در پکیج ایران رادیاتور M24FF نشانه عدم کارکرد فن است. برای رفع این ارور، باید ابتدا علت بروز آن را شناسایی کنید. سپس، با انجام مراحل ذکر شده، می‌توانید این ارور را رفع کنید.