4 نشانه خرابی گیربکس اتوماتیک

برای جلوگیری از آسیب جدی به گیربکس اتوماتیک خودرو، مهم است که نشانه خرابی آن را بدانید تا در صورت مشاهده این مشکلات به سرعت اقدام به تعمیر آن کنید. البته این نشانه فقط مختص گیربکس اتومات نیست و در مورد گیربکس های دستی و گیربکس های دوکلاچ هم صدق می کند.

نشانه های خرابی گیربکس
نشانه های خرابی گیربکس
نشانه های خرابی گیربکس

1- عملکرد نامناسب

2- صداهای غیر طبیعی

گاهی ممکن است اصوات عجیبی از سمت گیربکس بشنوید. این صداها عمدتا مانند ناله یا سوت های ممتد هستند.

3- لرزش یا تکان های عجیب

4- نشست روغن خودرو زمانی که ماشین را پارک کرده اید

 

هر کدام از موارد بالا را در خودرو خود مشاهده کردید، پیشنهاد می کنیم به سرعت خود را به تعمیرگاه های مخصوص گیربکس برسانید تا خدای ناکرده مجبور به پرداخت هزینه زیادی برای تعمیر نشوید.