تعداد اعضای کمیته فنی دوچرخه سواری بیشتر از یک تیم فوتبال!

 

Image for post
Image for post

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری تعدادی اعضای کمیته فنی فدراسیون را به ۱۲ نفر رساند.

به گزارش  ایسنا،  رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری در جدید ترین اقدام خود، چهار نفر دیگر  را به کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری اضافه کرد. او منوچهر روشن پور، مصطفی سید رضایی، مهرداد صفرزاده و علی رضا مکوندی را به عنوان اعضای جدید کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب کرد.

همچنین مهدی روزبهانه، قادر میزبانی، ایمان دلیل حیرتی، مجید ناصری، محمود وفایی، مصطفی چایچی، فرهاد عصفوری، حسین اسلامی و علی زنگی آبادی در سمت خود ابقا شدند.

 به این ترتیب تعداد اعضای کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری ۱۲ نفر شد و این در حالی است که این تعداد زیاد ممکن است باعث افزایش اختلاف نظر ها در تصمیم گیری ها و ایجاد حواشی شود. جالب اینکه تعداد اعضا زوج است و ممکن است در رای گیری ها تعداد آرا برابر شود.