افزایش ۳/۶ درصدی تولید خودرو سواری در ۶ ماهه امسال 

نیارکی در پنجمین میز توسعه وتعمیق ساخت داخل مطرح کرد

رشد ۲۰ درصدی اشتغال صنعتی

مهدی صادقی نیارکی در پنجمین میز توسعه و تعمیق ساخت داخل با اشاره به برنامه‌ریزی برای تدوین ۹ پروژه در برنامه تحولی صنعت خودرو از رشد۳/۶ درصدی تولید خودروی سواری در شش ماهه سالجاری خبر داد.

Image for post
Image for post

 معاون امور صنایع وزارت صمت در این نشست که به میزبانی ایدرو و با حضور مدیران عامل خودرو سازی، تشکل‌های تخصصی و قطعه سازان برگزار شد، بیان کرد:در سال ۹۸ پروژه نهضت ساخت داخل در سرفصل برنامه‌های وزارت صمت قرار گرفت و ساخت داخل در قالب برگزاری میز‌های توسعه و تعمیق ساخت داخل و مدیریت واردات با جدیت دنبال شد.

صادقی نیارکی با اشاره به ایجاد برش استانی برای تحقق این برنامه در سال ۹۹ از هدفگذاری توسعه ساخت داخل توسط استان‌ها در دو سال اخیر خبرداد و گفت: برای توسعه ساخت داخل در سراسر کشور ۳میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار هدفگذاری کردیم.

وی در ادامه با مرور برگزاری میز‌های توسعه ساخت داخل در صنعت خودرو، اشاره‌ای به برنامه ریزی وزارت صمت برای تدوین ۹ پروژه تحولی در حوزه صنعت خودرو داشت.

صادقی نیارکی با تشریح رویکرد‌های پروژه تحولی صنعت خورو، بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت تاکید وخاطر نشان کرد:کاهش قیمت تمام شده در زنجیره ارزش صنعت خودرو از جمله موضوعاتی است که در این پروژه صنعتی در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش اشاره‌ای به شاخص‌های اصلی در بخش صنعت داشت و گفت:در شش ماهه سال جاری بیش از ۳هزارو۳۰۰ پروانه به بهره برداری رسیده که در مقایسه با سال گذشته روند افزایشی داشته است.

معاون امور صنایع وزارت صمت افزود: همچنین در این بازه زمانی اشتغال صنعتی نیز افزایش یافته و حدود ۲۰درصد رشدداشته است و برای بیش از۷۶هزار نفر اشتغال صنعتی ایجاد شده است.

گفتنی است، پنجمین میز توسعه و تعمیق ساخت داخل با کاهش ارزبری ۵۶میلیون یورویی با حضور نمایندگانی از خودروسازان و قطعه سازان برگزار شد.