فناوری AIoT چیست ؟

Image for post
Image for post

هوش مصنوعیِ اشیاء یا به اختصار AIoT نسل جدید اینترنت اشیاء است که هدف آن دادن توانایی تجزیه و تحلیل به اشیاء است.

با این فناوری بزودی اشیائی در اختیار خواهید داشت که میتوانند تجزیه و تحلیل کنند و حتی قدرت تفکر داشته باشند

با AIoT مداخله انسانی که در IoT وجود دارد به حداقل میرسد

پیش بینی می شود که ارزش جهانی بازار AIoT تا پایان امسال به بیش از ۲۶.۲ میلیارد دلار خواهد رسید و حتی IoT را نیز پشت سر خواهد گذاشت

هوش مصنوعی اشیاء دنیای آینده را خواهد ساخت، بازاری که هنوز تقریبا بکر هست و اولین قدم در این بازار بهترین قدم برای شما خواهد بود