ویژگی وکیل مهریه

 افراد می توانند با بهترین وکیل مهریه در تهران متخصص در امور حقوقی و خانوادگی در دپارتمان معید که تمامی قوانین مربوط به این حوزه شریف را می دانند و در صورت نیاز با انعقاد قرارداد وکالت از وکیل مهریه در این زمینه کمک بگیرند، زیرا انتخاب وکیل پایه یک دادگستری که قاضی واقعی و با تجربه در این زمینه باشد بهترین تصمیم برای احقاق حقوق فردی است.

وکیل برای تهدید در تهران  روی لینک کلیک کنید

https://moeidlawgroup.com/article-detail/61/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84


ویژگی های کارشناس وکیل مهریه
با توجه به پیچیدگی قوانین مصوب کشورمان و وجود تشریفات قانونی متعدد و تصمیمات خاص، ممکن است در جمع آوری آنها با مشکل مواجه شوید، از این رو:
یک وکیل باتجربه جهیزیه به دلیل ورود به بسیاری از پرونده های مربوط به قبض مهریه و مصادره اموال و مصادیق آن، قوانین حقوقی ایران را می شناسد و تجربه زیادی دارد.
وکیل مهریه علاوه بر آشنایی با قوانین مقرر در قانون، باید از متن قانون و تفسیر آن نزد قاضی آگاهی کافی داشته باشد.
یکی از ویژگی های دیگر بهترین وکیل مهریه گفتار و گویش قوی آنهاست. در این صورت می توان گفت که وکیل خوب در پیشبرد پرونده به سمت صدور حکم به نفع موکل خود بسیار مؤثر خواهد بود زیرا وکیل نقطه می تواند با ارائه دلایل محکم و دفاعی صحیح و مستند از قانون بر ذهنیت قاضی به نفع موکل خود تأثیر مثبت بگذارد.

وکیل برای ثبت شرکت سهامی خاص روی لینک کلیک کنید

https://moeidlawgroup.com/article-detail/23/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C


روش های مطالبه و دریافت مهریه
دریافت جهیزیه در هر ثبت نام
اولاً اگر زوجه بخواهد خودش مهریه را بگیرد باید به دفتر احوال محل وقوع عقد نکاح مراجعه کند و تقاضای صدور مهریه کند و بعد از صدور گواهی به زوج اعلام شود تا مهلتی برای پرداخت جهیزیه داشته باشد.
پس از انقضای مهلت پرداخت مهریه توسط شوهر، نوبت زن است که به دفتر اسناد رسمی مراجعه و اموال مرد را برای توقیف معرفی کند و در صورتی که زن از اموال مرد اطلاعی نداشته باشد، تقاضای تحقیق و تفحص می کند و دفتر اسناد رسمی از طریق بانک، دفاتر اسناد رسمی و ... اموال مرد را شناسایی می کند. و آنها را مصادره کنید.
زن نیز می تواند در صورت وجود شرایط درخواست ممنوعیت ترک مرد تا لحظه پرداخت کند.
دریافت مهریه از طریق دادگاه
زن باید به وکیل مهریه در سامانه ثنا دادخواست بدهد، در صورتی که مبلغ مهریه کمتر از بیست میلیون باشد، هیأت حل اختلاف و در صورت بالاتر بودن، دادگاه به این موضوع رسیدگی می کند.
برای اینکه مرد در جریان دادرسی اموال خود را منتقل نکند و به نحوی از پرداخت دیون خود اجتناب کند، زن می تواند به همراه تقاضای مهر و موم به دادگاه تقاضای ضمانت طلب یا توقیف مال را به میزان مورد نظر ارائه کند.
پس از آن، رسیدگی در دادگاه صورت می گیرد و دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، تصمیم به پرداخت مهریه توسط مرد می گیرد.
پس از صدور حکم، مرد موظف به پرداخت مهریه تعیین شده است و در صورت عدم پرداخت، می تواند از دادگاه برای جلب مرد تقاضای حکم کند.
مهریه در صورت طلاق توافقی
در صیغه طلاق که به درخواست زوجین انجام می شود، مهریه به زن تعلق می گیرد و مرد نمی تواند به صرف توافقی بودن از پرداخت آن به زن امتناع کند. در بحث مهریه در طلاق توافقی، نوع مهریه بر اساس قرب یا عدم قربت تعیین می شود یا خیر; به عبارت دیگر، اگر زن پس از ازدواج از شوهر خود طلاق بگیرد، مهریه به طور کامل به او تعلق می گیرد; اما اگر قبل از عروسی باشد، فقط نصف آن متعلق به او خواهد بود و نمی تواند بقیه را مطالبه کند.

انواع نقطه از نظر زمان درخواست
از نظر مهلت، شکایت به دو قسمت تقسیم می شود که به اختصار و به تفصیل برای شما توضیح می دهیم:
در صورت امکان، اثبات تمکن مالی مرد بر عهده زن است. زن برای اخذ مهریه ابتدا باید توانایی مالی مرد را با دلایل معتبر و صحیح اثبات کند; یعنی بار اثبات تصرف مرد بر عهده زن است و در این صورت حق حبس نیز تضییع می شود و در عمل اجرای حق حبس مشکل می شود.
در صورت درخواست، زن نیز می تواند مرد را دستگیر کند. به محض درخواست زوجه به عهده شوهر می شود و زن به راحتی حق حبس را دارد و بار اثبات ناتوانی مالی مرد بر عهده اوست.