انواع خیانت در امانت

دپارتمان معید در تهران با رعایت قوانین جاری کشور و با در نظر گرفتن روند عملی محاکم و مراجع قضایی بویژه در مورد این قبیل پرونده ها و دعاوی کیفری با داشتن بهترین وکیل خیانت در امانت در تهران سعی می کند در پرونده های کیفری به درستی و مناسب عمل نماید.
خیانت در امانت هم در قانون مجازات اسلامی و هم در شرع عملی قبیح و قبیح تلقی می شود و یکی از جرائم مالی است که سابقه طولانی دارد و شاکیان اغلب از وکیل خیانت در امانت کمک می گیرند. در جرم خیانت در امانت، نکته مهم این است که لازم نیست مجرم از خیانت خود منتفع شود، فقط برای تحقق جرم، ضرر رساندن به مالک کافی است. خیانت در امانت یکی از جرایمی است که به حقوق افراد و مصالح عمومی لطمه می زند. در واقع خیانت در امانت تقریباً در تمام دنیا و جوامع جرم محسوب می شود و جرمی است که بر اساس خیانت در امانت شخص دیگری اتفاق می افتد.

 

بهترین وکیل سرقتی در تهران روی لینک کلیک کنید

https://moeidlawgroup.com/article-detail/32/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA

 

 

تعریف جرم خیانت در امانت
مطابق ماده 674 قانون مجازات مصوب 1375، خیانت در امانت عبارت است از تصرف، استفاده، تلف یا تلف با سوء نیت که از طرف مالک یا متصرف قانونی به شخصی سپرده شده باشد.

انواع خیانت در امانت
خیانت در امانت جنبه مادی یا فیزیکی دارد اعم از تصرف، تلف، تلف و استعمال که به اختصار به شرح هر یک از موارد می پردازیم.
استعمال به معنای مصرف یا استفاده از اموال امانی است، مثلاً اگر کسی طلا را به شما امانت دهد و شما بدون اجازه او از آن استفاده کنید، خیانت در امانت است.

هدر؛ هدر دادن یا از بین بردن هر وسیله ای است که مستقیم یا غیرمستقیم انجام می شود، یعنی از بین بردن کالایی که از روی عمد و سهل انگاری و با نیت بد انجام می شود.
از دست رفته این مورد مستلزم سوء نیت از طرف امین است تا ملک را از کنترل مالک خارج کند. بنابراین قصور یا قصور امین در تلف مال امانی فقط از نظر حقوقی قابل طرح است و امین مسئولیت کیفری ندارد.

تصرف به این معناست که رفتار مالکانه امین نسبت به اموالی که به او سپرده شده است، مانند فروش مال یا گرو گذاشتن مال و امتناع از استرداد مال به مالک قانونی، خیانت در امانت است. به محض اینکه مالک مال خود را مطالبه کند و امین از استرداد مال امتناع کند، جرم واقع می شود و نیازی نیست که تصرف به مالک ضرری وارد کند.

خیانت در امانت و اجزای آن
جرم خیانت در امانت مانند سایر جرایم دارای 3 رکن اصلی است که در صورت عدم اثبات هر یک از عناصر مذکور این جرم اجرا نمی شود.

جنبه حقوقی جرم
جنبه حقوقی خیانت در امانت مبتنی بر ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که می‌گوید: «هرگاه مال منقول یا غیرمنقول یا سندی از قبیل سفته، چک، سفته و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا به قصد وکالت یا به مقداری استرداد یا استرداد مال مزبور با یا بدون اقامه مال به شخصی داده شود. هرگاه شخص امانتی به ضرر صاحبان آنها مصرف یا تملیک یا تلف یا تلف کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.»
طبق قانون جدید مجازات خیانت در امانت به حبس از سه تا هجده ماه کاهش یافته است.

جنبه مادی جرم
بعد مادی این جرم یک عمل مجرمانه است که به دنبال آن جرم خیانت در امانت را به مجرم واگذار می کنیم. جنبه مادی این جرم شامل رفتار فیزیکی، شرایط و شرایط لازم برای وقوع جرم و نتیجه آن است.

جنبه روانی جرم
جنبه روانی نقض اعتماد شامل دو بخش است: بد نیت خاص و بد نیت عمومی. سوء نیت عام به فعل فیزیکی مرتکب بزهکار و سوء نیت خاص به قصد مجرم برای رسیدن به نتیجه مطلوب اشاره دارد. جرم خیانت در امانت یک جرم الزام آور است که باید نتیجه جرم مورد نظر و اراده مجرم برای تحقق آن باشد.