برنامه ریزی تا دانشگاه برای افراد شاغل

برنامه باید انعطاف پذیر داشته باشید

افرادی که شاغل و متاهل هستند، هر چه قدر هم که برنامه ریزی دقیقی برای کنکور داشته باشند اما احتمال اینکه در طی روز های هفته اتفاقی بیوفتد یا مشکلی پیش بیاید، زیاد است و این موضوع باعث میشود که این افراد نتوانند به برنامه خود عمل کنند.

راهکار چیست؟ راهکار این است که برنامه ریزی شما حتما باید انعطاف پذیر باشد. به همین منظور پیشنهاد میکنیم روز های جمعه خود را خالی بگذارید و برای آن برنامه ریزی نکنید.

در طی هفته اگر مبحثی را نتوانستید مطالعه کنید، روز جمعه میتوانید آن را جبران کنید. همچنین اگر در آزمون های آزمایشی شرکت میکنید باید زمانی را برای بررسی آزمون هایتان در نظر بگیرید که روز های جمعه زمان مناسبی هستند.

اگر هم در طی هفته به برنامه خود پایبند بودید و هیچ عقب افتادگی نداشتید، در روز جمعه با خیال راحت به کارهایی که علاقه دارید و برای شما تفریح حساب میشوند، بپردازید. این کار باعث میشود که با روحیه ای بهتر، سراغ درس های هفته آینده تان بروید.

از تایم های مرده خود استفاده کنید

افراد شاغل و متاهل معمولا با کمبود زمان روبه رو هستند. بنابراین شما باید از هر زمانی که برای مطالعه پیدا میکنید به نحو احسن استفاده کنید. یکی از این زمان ها تایم های مرده شما می باشد.

در درجه اول باید بررسی کنید که آیا شما زمان مرده دارید یا نه؟ تایم مرده به زمانی گفته میشود که شما نه میتوانید درس بخوانید نه میتوانید کار دیگری انجام دهید.

مثلا شما کارمند یک شرکت هستید و در ساعت ناهاری و استراحت نمیتوانید با خودتان کتاب تست ببرید و شروع کنید به مطالعه. اما میتوانید دفترچه های لغت مربوط به زبان انگلیسی، ادبیات و … را در این زمان مرور کنید.

بهترین دانشگاه ویژه شاغلین را انتخاب کنید.