مطالعه و یادگیری

1. دقیقاً بنویسید که چرا می خواهید سخت مطالعه کنید

راه دیگر برای تمرکز حواس در هنگام مطالعه این است که در وهله اول روشن کنید که چرا می خواهید سخت مطالعه کنید.

دلایلی که می خواهید سخت مطالعه کنید را بنویسید.

لیست را در دسترس داشته باشید تا زمانی که متوجه شدید تمرکز خود را از دست می دهید، بتوانید این دلایل را به خود یادآوری کنید.

برای مثال، ممکن است بنویسید:

"من می خواهم به یک فرد آگاه تر تبدیل شوم."

"من می‌خواهم فردی خودمحورتر شوم."

"من می خواهم این عادت را در خود پرورش دهم که همیشه بهترین کار را انجام دهم."

من می‌خواهم از فرصت‌های آموزشی خود نهایت استفاده را ببرم و تا جایی که می‌توانم یاد بگیرم.»

سعی کنید به جای دلایل نتیجه گرا بر دلایل فرآیندمحور تمرکز کنید.