فواید آموزش زبان برنامه نویسی به کودکان

اگر شما هم قصد دارید برنامه نویسی را آغاز کنید، ابتدا باید برنامه ریزی کنید و سپس یادگیری را شروع کنید. پس از آن باید آنقدر پیشرفت کنید تا برنامه های مد نظر خود را ایجاد کنید.

ناگفته نماند که شما باید اطمینان داشته باشید که چیزی که یاد می گیرید در نهایت نتیجه خواهد داد. در غیر اینصورت، نمی توانید در اینکار موفق شوید و در این راه قدم بردارید.

برداشتن قدم های بزرگ در ابتدای راه در واقع منجر به ناامیدی بیشتر می شود و حتی شانس موفقیت نهایی را کاهش می دهد. در عوض آموزش آهسته و پیوسته و وقت گذاشتن کافی، می تواند شانس موفقیت را بالا ببرد.

برنامه نویسی برای کودکان چیست؟

برنامه نویسی راه ارتباطی میان انسان و کامپیوتر است. در حقیقت با استفاده از زبان برنامه نویسی، دستورالعمل هایی به کامپیوتر داده می شود که هر کدام وظیفه ی مشخصی دارند. کودکان با استفاده از این مهارت می توانند بازی ها، اپلیکیشن ها و نرم افزارهای مختلفی ایجاد کنند. هدف از اینکار مشغول کردن ذهن کودکان و کمک به پیشرفت و پرورش مهارت های آنها در آینده است.

در حقیقت کودکان امروزه وقت زیادی را صرف برنامه ها و بازی های رایانه ای می کنند و آموزش برنامه نویسی به آنها نشان می دهد که این برنامه ها چگونه ساخته شده اند. بعبارت دیگر ساخت این بازی ها و برنامه ها نیازی به شعبده و جادو ندارد و آنها هم می توانند با آموزش مهارت برنامه نویسی، برنامه های مفید خود را بسازند.