درمان درد آپاندیس حاملگی

آپاندیسیت در بارداری یکی از مشکلاتی ست که معمولا نادیده گرفته شود. در حقیقت این یکی از شایع ترین بیماری های جراحی غیر مرتبط با زنان و زایمان در دوران بارداری است. تشخیص آپاندیسیت در زنان باردار به دلیل علائم مشابه بارداری مانند درد شکم، حالت تهوع و استفراغ، بسیار دشوار است. تشخیص دشوار آپاندیسیت در بارداری موجب افزایش احتمال پارگی آپاندیس و بخطر افتادن سلامتی مادر و جنین می شود. اگر این مشکل به موقع درمان نشود، احتمال سقط جنین به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

آپاندیسیت در بارداری

آپاندیس زایده ای نازک و انگشتی شکل است که به روده بزرگ متصل است و در قسمت پایین و سمت راست شکم قرار دارد. آپاندیسیت به معنای التهاب و ورم آپاندیس است که یک درد شدید در سمت راست پایین شکم ایجاد می کند. آپاندیسیت یک اورژانس پزشکی است چون می تواند موجب ترکیدن با پاره شدن آپاندیس شود. آپاندیسیت می تواند هر کسی در هر سنی از جمله زنان باردار را مورد حمله قرار دهد.

بروز آپاندیسیت در دوران بارداری می تواند عوارض جدی بهمراه داشته باشد. از آنجاییکه تشخیص این وضعیت در حاملگی بسیار مشکل است، میزان سوراخ شدن آپاندیس در زنان باردار بیشتر است و این امر بر سلامت مادر و جنین تأثیر می گذارد. به نظر می رسد بروز آپاندیسیت در بارداری در 6 ماه اول (سه ماهه اول و دوم) به میزان قابل توجهی بیشتر است.