هر آنچه در مورد کلیدهای محافظ جان باید بدانید!

با توجه به حضور برق در زندگی انسان‌ها، خطراتی هم برای آنها به همراه دارد و با بکارگیری روش های مناسب می توان از آسیب های احتمالی جلوگیری کرد. کلیدهای محافظ جان از جمله تجهیزات حفاظتی هستند که امروزه کاربرد فراوانی دارد. می‌توانید لیست قیمت کلیدهای محافظ جان را از اینجا مشاهده کنید.

هدف قطع کننده مدار جریان مانده، محافظت فرد از خطرات شوک الکتریکی، برق گرفتگی و آتش سوزی که به علت خطا در سیم کشی و خطای زمین رخ داده است، می‌باشد. RCCB به ویژه در شرایطی که خطای ناگهانی زمین در مدار اتفاق می‌افتد، مفید است.
به عنوان مثال، یک فرد به طور تصادفی با یک سیم برق دار لخت در مدار تماس می‌گیرد. در چنین وضعیتی، در غیاب یک RCCB در مدار، ممکن است یک خطای زمین رخ دهد و فرد در معرض خطر شوک الکتریکی قرار بگیرد. با این حال، اگر همان مدار با RCCB محافظت شود، مدار را به صورت کسری از ثانیه تریپ می‌کند، بنابراین مانع از وارد شدن شوک الکتریکی به انسان می‌شود. بنابراین، نصب RCCB در مدار الکتریکی یک عمل خوب و ایمن است

کلیدهای محافظ جان به دو نوع تقسیم می شود:

محافظ جان RCD) Residual-Current Device)
محافظت کامل از افراد و تجهیزات RCCB) Residual-Current Circuit Breaker)

کلید RCD

کلید RCD کلید محافظ جان است که به صورت تفاضلی جریان را اندازه گیری می کند. خصوصیات خوب این نوع کلیدها، سرعت عملکرد بالا می باشد.

در ایالات متحده و کانادا، با عنوان یک مدار قطع کننده خطای زمین GFC، قطع کننده خطای زمین GF و یا یک قطع کننده جریان نشتی لوازم خانگی ALC شناخته شده است. در استرالیا گاهی اوقات به عنوان سوئیچ ایمنی و یا RCD شناخته شده و در انگلستان گردشی (trips) و یا سوئیچ گردشی (trip switches) نام گذاری شده است.

یک کلید محافظ جان دائم بر جریان مدار نظارت دارد و در صورت بروز نشتی جریان، مدار را قطع می کند.

Image for post
Image for post

کلیدهای محافظ جان

کلید های RCD با توجه به نوع کاربرد، در محدوده های جریان مختلف تقسیم بندی می شود:

حساسیت بالا (HS):

۶ – ۱۰ – ۳۰ mA (برای تماس مستقیم / حفاظت جان)

حساسیت متوسط (MS):

mA ۱۰۰ – ۳۰۰ – ۵۰۰ – ۱۰۰۰ (برای حفاظت از آتش)

حساسیت کم (LS):

۳ – ۱۰ – ۳۰ A (معمولاً برای حفاظت از ماشین آلات)

همانطور که در شکل مشاهده می کنید کلید های محافظ جان در دو نوع ۲پل و ۴پل در بازار عرضه می شوند.

Image for post
Image for post

کلید محافظ و قطع کننده مدار RCCB

کلید محافظ و قطع کننده مدار RCCB

این کلید ها در ۳ تیپ عرضه می شود :

– تیپ A

این تیپ که دارای ولتاژ کاری ۲۰۰-۴۰۰ V می باشد، امکان تشخیص شکل موج AC و DC پالسی را دارد.

رنج جریان نشتی: ۰.۰۱ – ۰.۰۳ – ۰.۱ – ۰.۳ – ۰.۵ آمپر

– تیپ AC

این تیپ دارای ولتاژ کاری ۲۰۰-۴۰۰ V با شکل موج AC است.

رنج جریان نشتی: ۰.۰۱ – ۰.۰۳ – ۰.۱ – ۰.۳ – ۰.۵ آمپر

– تیپ B

این تیپ دارای ولتاژ کاری ۲۰۰-۴۰۰V با شکل موج AC و DC پالسی تا فرکانس ۱mhz است.

رنج جریان نشتی: بین ۰.۰۳ تا ۰.۳ آمپر