متن زیبای زندگی ادامه دارد 

زندگی ادامه دارد....
با تمام غم ها، اشک ها، گلایه ها و فریادها....!
با تمامی گرانی ها، نداشتن ها....!
زندگی همین است دیگر.... زنده گیییی
یک زنده بودن کش دار و ادامه دار
اینقدر در لاک غم فرو بروی که چه؟
کدام دلش برایت میسوزد... زندگی؟ زمان؟ عمر؟
کم آوردی؟...
همه یک روز کم می آورند، اصلا این اصلِ زندگی کردن است
مگر میشود کودکی زمین نخورده، بدود؟
این سختی ها، از پسش ادامه دادن ها، آدم را قوی میکند
درد، رنگ میبازد.... و گاهی آنقدر بی رنگ میشود که اصلا به چشم نمی آید
مثل همان خراش‌ها، کبودی‌ها و دردهایی که حتی یادت نمی آید کجا و چه وقت اتفاق افتاده؟
خوش اخلاق که باشی... این روزها هم میگذرد!

زندگی ادامه دارد....
باید قوی باشی... ادامه دهی.... رسیدن به قله.. سرسختی میخواهد.... و یک آفرین... که دلگرمت کند برای ادامه دادن...
آفرین... ادامه بده... غرق نشو... در غم غوطه ور نشو،  زندگی، زیباییهایش رابه رخ کشیده... سرت را بالا بگیر.. ببین!
.
قوی باش.. ادامه بده.. دلت را به آفررررین من، بند کن
لبخند بزن
نیمه تاریک درونت، پر از نور خواهد شد
پر از حس زندگی..
در پس همان دردها!
نگذار غم، تلنبار شود.... بشود غصه... غمباد شود.. هر روز وهرشب خفه ات کند
تو... فقط... خودت را داری و آفریننده ات را
ادامه بده... آفرین...
تو.... چه بخواهی، چه نخواهی زندگی ادامه دارد....
یاحق
الهه فاخته

منبع : سایت رسمی الهه فاخته