دلنوشته قوی باش عزیزم

قوی باش، دقیقا آن زمانیکه زمین خوردی و به چشم دیدی سر زانوهایت خون آلود شده و هیچ کسی برای کمکت نمی آید

انتظار کمک از هیچ کسی نداشته باش

بلند شو

سینه ات را جلو بده، و طوری به راهت ادامه بده که نه انگار زخمی شده ای

قوی باش.... اما.... از درون

همانطور که با زانوان درد گرفته ات ادامه می‌دهی و تسلیم نمی‌شوی... به زیبایی‌ها بنگر... لذت ببر اما.... هرگز حسرت دوباره دیدنش را نخور!

گاهی لازم است کسی باشد که بگوید دنیا برای تو تغییر نمی‌کند، این تو هستی که باید تغییر کنی، ادامه دهی و.... تسلیم نشوی

تا خدا هست، تو را چه نیاز به دلجویی دیگران؟! که نبودنش بار حسرت و غم بر شانه ات بگذارد....

عمیق بنگر.... عمیق فکر کن.... تا شایسته بهترین‌ها باشی!

برای برخواستن، قدرت از خدا بگیر، قوی تر از او می‌بینی؟

مهربان‌تر از او می‌بینی؟

قوی باش و اجازه نده، کسی با به یاد آوردن مداوم زخم‌هایت، تو را درمانده کند... این نیز بگذرد... اگر بخواهی و غم را رها کنی!

همان‌طور که به راهت ادامه می‌دهی.... 

زیبا ببین

خوبی را ببین

و خود را بالا بکش

آفرین.... تو می‌توانی.... تو اشرف مخلوقات هستی

یاحق 

#الهه_فاخته 

منبع : سایت الهه فاخته