هر آنچه که لازم است در مورد کویل استیل 316 برش خورده در عرض بدانید
 

Image for post
Image for post

برش عرضی کویل های استیل، روشی است که در آن کویل ها یا رول های بزرگ فلزی با استفاده از تیغه های دوارِ خیلی تیز، به صورت عرضی برش داده می شوند تا نوارهایی باریک تر ایجاد شود. تیغه ها با حرکت چرخشی، همزمان با حرکت کویل در غلتک می چرخند و ورق ها را تحت برش قرار می دهند. این تیغه ها را می توان جابجا کرد و با استفاده از آن، عرض های دلخواه و مختلف را اعمال کرد و بدست آورد. با این کار، در عین اینکه طول یکسان است، نوارها می توانند در عرض های کمتری بریده شوند. قبل از فرآیند برش، کویل های استیل ابتدا در یک غلتک قرار می گیرند، سپس کویل باز کن، آنها را از حالت رول به حالت صاف در می آورد و روی سطح قرار می دهد تا آماده مراحل بعدی باشند. ورق استیل را می توان در عرض های مختلف برش داد.
برش عرضی، فرآیندی است که هم بر روی شیت و هم پلیت، به خوبی انجام می شود. هر ورق نیاز به تیغه هایی دارد که مخصوص همان ورق خاص باشد. "دقت" کلمه ای است که وقتی بحث برش عرضی در میان باشد، اهمیت زیادی دارد.
مشخصات کویل های استیل 316 برش خورده در عرض
کویل های استیل 316 که در عرض برش خورده اند، از مقاومت به خوردگیِ کلیِ بهتری برخوردارند و به ویژه در برابر خوردگی حفره ای و شیاری ناشی از محیط های کلریدی مقاوت بیشتری دارند. این آلیاژها همچنین دارای قابلیت شکل دهی و جوشکاری فوق العاده ای هستند. با توجه به قابلیت شکل پذیری، این آلیاژ به راحتی می تواند به اشکال مختلف مورد استفاده در زمینه های صنعتی، معماری و حمل و نقل تبدیل شود. این کویل های استیل 316 و برش خورده به صورت عرضی، همچنین دارای خواص برجسته جوشکاری هستند. پس از جوشکاری مقاطع نازک، نیازی به عملیات حرارتی آنیل نیست.
این آلیاژ در طیف وسیعی از محیط های اتمسفری و خورنده، عالی عمل می کند و در سرویس متناوب تا 870 درجه سانتی گراد و در سرویس مداوم تا 925 درجه سانتی گراد، مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون دارد.
 

Image for post
Image for post

کار گرم و کار سرد بر کویل های استیل 316 برش خورده در عرض
کار گرم بر کویل های استیل 316 برش خورده در عرض با استفاده از عملیات محلولی (آنیل) انجام می شود- تا دمای 1010 تا 1120 درجه سانتی گراد حرارت می بینند و سریع سرد می شوند. این کویل ها با عملیات حرارت سخت نمی شوند. مقاطعِ جوشیِ ضخیم در استیل 316، برای حداکثر مقاومت در برابر خوردگی نیاز به عملیات حرارتی آنیل پس از جوشکاری دارند. با توجه به اینکه ورق استیل 316 فوق العاده سفت و داکتیل است، می تواند با کار سرد به راحتی ساخته شود.
کاربردهای کویل استیل 316 برش خورده در عرض
کویل های استیل 316 برش خورده در عرض با برخورداری از مقاومت برجسته و مطلوب در برابر خوردگی و اکسیداسیون و همچنین خواص مکانیکی خوب و قابلیت ساخت مناسب، در موارد گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله این موارد عبارتند از:
• تجهیزات و وسایل تهیه غذا به ویژه در محیط های کلریدی
• میز و تجهیزات آزمایشگاهی
• پنل در حوزه معماری ساحلی
• ریل گذاری و تزئینات
• اتصالات قایق
• محفظه های نگهداری و حمل مواد شیمیایی
• مبدل های حرارتی
• توری های جوشی یا بافته شده برای استفاده در معادن، صیادی و تصفیه آب
• منیفولدهای اگزوز
• تجهیزات داروسازی
• فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمی
• کاغذسازی و تولید خمیر کاغذ