کالری سوزی با دوچرخه ثابت

استفاده از دوچرخه ثابت می‌تواند به لاغری کمک کند. دوچرخه ثابت یک تمرین هوازی خوب است که کالری‌های زیادی را سوزانده و به افزایش فعالیت قلب و عروق کمک می‌کند. با داشتن یک برنامه تمرینی منظم و تعادلی با دستگاه دوچرخه ثابت ، شما می‌توانید چربی‌های اضافی را سوزانده و وزن خود را کاهش دهید.

در مورد قسمت‌هایی از بدن که با دوچرخه ثابت تمرین می‌کنید، اصولاً تمرین با دوچرخه ثابت به کلیه قسمت‌های بدن کمک می‌کند. این تمرین بخصوص به تقویت عضلات پایینی بدن شما، به ویژه ران‌ها، ساق پاها، و عضلات میانی بشهور کمک می‌کند. همچنین، با تغییر شدت تمرین و سرعت دوچرخه‌سواری می‌توانید متمرکز به ترکیبات مختلف عضلات کار کنید.

به طور خلاصه، دوچرخه ثابت به تمرین کلیه بدن کمک می‌کند و به لاغری کمک می‌کند، اما شما می‌توانید تنظیمات و برنامه‌های تمرینی خود را بر اساس اهداف خود تغییر دهید تا به قسمت‌های خاص بدن بیشتری تمرکز کنید.

کالری سوزی دوچرخه ثابت

میزان کالری سوزی در دوچرخه ثابت (با حداکثر توانایی) بستگی به عوامل متعددی دارد، از جمله وزن شما، سرعت دوچرخه‌سواری، مدت زمان تمرین، و شدت تمرین. برای محاسبه تقریبی میزان کالری سوزی می‌توانید از فرمول‌های متداولی استفاده کنید.

یک روش ساده برای محاسبه تقریبی کالری سوزی در دوچرخه ثابت به استفاده از میزان وزن و سرعت متوسط دوچرخه‌سواری شما می‌پردازد. فرض کنید:

 • وزن شما به کیلوگرم: W
 • سرعت متوسط دوچرخه‌سواری به کیلومتر در ساعت: S
 • مدت زمان تمرین به ساعت: T

فرمول میزان کالری سوزی تقریبی در دوچرخه ثابت به صورت زیر است:

کالری سوزی (کیلوکالری) = (W × 0.035) × (S × S) × T

مثال: اگر وزن شما 70 کیلوگرم باشد، سرعت متوسط دوچرخه‌سواری 20 کیلومتر در ساعت و مدت زمان تمرین 1 ساعت باشد:

کالری سوزی (کیلوکالری) = (70 × 0.035) × (20 × 20) × 1 = 49 × 400 = 19,600 کیلوکالری

توجه داشته باشید که این محاسبه تقریبی است و میزان کالری سوزی واقعی بستگی به عوامل فردی دیگری همچون سن، جنسیت، وضعیت فیزیکی، و شدت تمرین دارد. همچنین، دوچرخه ثابت هوازی خوبی برای کالری سوزی و تقویت قلب و عروق است.

برنامه دوچرخه ثابت برای لاغری

برای لاغری با استفاده از دوچرخه ثابت، می‌توانید یک برنامه تمرینی روزانه منظم ایجاد کنید. این برنامه باید شامل ترکیبی از تمرینات تناوبی با شدت متغیر و تمرینات طولی با شدت متوسط باشد. در ادامه، یک برنامه تمرینی روزانه برای دوچرخه ثابت برای لاغری ارائه شده است. برنامه را به توانایی و وضعیت فیزیکی خود تنظیم کنید:

روز 1: تمرینات تناوبی با شدت

 • 5 دقیقه گرم‌کننده با سرعت متوسط
 • 30 ثانیه دویدن با سرعت بالا
 • 30 ثانیه راه رفتن با سرعت پایین (استراحت)
 • تکرار تمرینات دویدن و راه رفتن با سرعت‌های مختلف به مدت 20 دقیقه
 • 5 دقیقه خنک‌کننده با سرعت پایین

روز 2: تمرینات تناوبی با شدت

 • 5 دقیقه گرم‌کننده با سرعت متوسط
 • 45 ثانیه دویدن با سرعت بالا
 • 45 ثانیه راه رفتن با سرعت پایین (استراحت)
 • تکرار تمرینات دویدن و راه رفتن با سرعت‌های مختلف به مدت 25 دقیقه
 • 5 دقیقه خنک‌کننده با سرعت پایین

روز 3: تمرینات تناوبی با شدت

 • 5 دقیقه گرم‌کننده با سرعت متوسط
 • 60 ثانیه دویدن با سرعت بالا
 • 60 ثانیه راه رفتن با سرعت پایین (استراحت)
 • تکرار تمرینات دویدن و راه رفتن با سرعت‌های مختلف به مدت 30 دقیقه
 • 5 دقیقه خنک‌کننده با سرعت پایین

روز 4: استراحت یا تمرینات کمتر

 • روزی برای استراحت یا انجام تمرینات کم‌تر انتخاب کنید.

روز 5: تمرینات تناوبی با شدت

 • 5 دقیقه گرم‌کننده با سرعت متوسط
 • 30 ثانیه دویدن با سرعت بالا
 • 30 ثانیه راه رفتن با سرعت پایین (استراحت)
 • تکرار تمرینات دویدن و راه رفتن با سرعت‌های مختلف به مدت 20 دقیقه
 • 5 دقیقه خنک‌کننده با سرعت پایین

روز 6: تمرینات تناوبی با شدت

 • 5 دقیقه گرم‌کننده با سرعت متوسط
 • 45 ثانیه دویدن با سرعت بالا
 • 45 ثانیه راه رفتن با سرعت پایین (استراحت)
 • تکرار تمرینات دویدن و راه رفتن با سرعت‌های مختلف به مدت 25 دقیقه
 • 5 دقیقه خنک‌کننده با سرعت پایین

روز 7: استراحت یا تمرینات کمتر

 • روزی برای استراحت یا انجام تمرینات کم‌تر انتخاب کنید.

در طول این برنامه تمرینی، همچنین به تغذیه مناسب و متنوع توجه کنید و مایعات کافی بنوشید. همچنین، برنامه‌تان را به تدریج افزایش دهید و به توانایی خود تطابق دهید. اهداف لاغری شما نیازمند صبر و استمرار هستند.