ماجرای برکناری Chris Avellone؛ پای یک حسادت زنانه در میان است!

Image for post
Image for post

بازی‌ساز سرشناس و کار کشته Chris Avellone حتماً مورد شناخت عاشقان هنر هشتم هست. ایشان طراح و نویسنده‌ی آثار بزرگی بوده‌اند و بیشتر برای کار روی Planescape: Torment و مجموعه‌ی Fallout شناخته شده هستند.

تقریباََ یک سال پیش بود که Chris Avellone به اتهام واهی آزار و اذیت جنسی از نویسندگی Dying Light 2 برکنار شد. طبق معمول رسانه‌های زرد و نرخ روز خور هم در آتش این ماجرا دمیدند و موجب کنار گذاشته شدن یکی از بازی‌سازان کارکشته‌ و با استعداد شدند.

حال این بازی‌ساز و نویسنده‌ی خوش ذوق در طول یک سال گذشته بی‌کار ننشسته است تا جنبش چرند و رسانه‌های زرد او را خانه‌نشین کنند. Chris Avellone شواهد و مدارک زیادی جور کرده است تا بی گناهی خود را اثبات کند و آبروی خود را برگرداند.

Image for post
Image for post

ماجرا از این قرار بوده است که پس از این‌که Chris Avellone ارتباط خود را با یکی از کارمندان استودیو قطع می‌کند، آن شخص در جهت انتقام گرفتن و حسادت زنانه از او شکایت می‌کند و این ماجرا را رسانه‌ای می‌کند. دوستان این شخص هم او را همراهی کردند و در نتیجه هجمه‌ای به سوی Chris Avellone روانه کردند.

استودیوها و شرکت‌های امروزی هم که ارزشی برای آبروی افراد قائل نیستند و با یک جنجال رسانه‌ای ساده فرد را کنار می‌گذارند. به این اقدام شنیع Cancel Culture می‌گویند که چند سالی است فراگیر شده است. افراد سودجو به راحتی یک جنجال رسانه‌ای راه می‌اندازند و زندگی افراد را به بازی می‌گیرند.

نظر شما در این خصوص چیست؟

منبع: ساویس‌گیم