گرفتن حکم تخلیه با کمک وکیل دادگستری

حکم تخلیه مستاجر 

یکی از رایج ترین قراردادهای ملکی، قرارداد اجاره است و به تبع این فراوانی، مشکلات مربوط به آن از جمله تخلیه مستاجر نیز بسیار رایج است. اجاره قراردادی است که مستاجر به ازای پرداخت اجاره بها به موجر حق استفاده از مال اجاره را دارد. به موجب آن مستاجر و مالک متعهد به انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر خواهند شد و در صورتی که مستاجر به تعهدات موجود در قرارداد عمل نکند، موجر می‌تواند اقدام به دریافت حکم تخلیه مستاجر کند و او را از ملک مسکونی بیرون کند. این موضوع یکی از رایج ترین دعوی ملکی مراجعان گروه حقوقی دادارمنش است که این گروه به بهترین نحو به این دعوا رسیدگی می‌کند. 

تخلیه فوری ملک 

از شایع ترین دعاوی در حال حاضر که بیشترین ورودی پرونده را در شوراهای حل اختلاف به خود اختصاص داده است دعاوی تخلیه  فوری ملک استیجاری می باشد.

قبل از تصویب مصوبه تخلیه ملک  توسط ستاد ملی کرونا،  مطابق قانون روابط موجر و مستاجر پس از انقضای قرارداد اجاره موجر مخیر بود در صورتی که تمایل به تمدید قرارداد اجاره با مستاجر نداشت با مراجعه به شورای حل اختلاف دستور تخلیه مستاجر را دریافت نماید و اقدام به تخلیه فوری ملک نماید. 

در حال حاضر با مصوبات مختلفی که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب گردیده است موجران زیادی نگران تخلیه فوری ملک استیجاری خود گردیده اند.

Image for post
Image for post

حکم تخلیه در چه شرایطی صادر میشود؟
 

در شرایط عادی فردی که خانه را اجاره کرده تا پایان مهلت قانونی تخلیه مستاجر می تواند در خانه حضور داشته باشد. اما در برخی مواقع مستاجر با مالک به مشکل بر می خورد که مجبور به تخلیه می شود. در چنین شرایطی با اخذ حکم تخلیه مستاجر محل سکونت خود را تغییر خواهد داد. البته این موضوع به صورت برعکس نیز بسیار اتفاق می افتد. مالک با مستاجر به مشکل برمی خورد که در این صورت دو طرف می توانند حکم تخلیه ملک را بگیرند و مستاجر در مکان دیگری به صورت اجاره نشینی مستقر شود. حکم تخلیه کاغذ معتبری است که نشان می دهد فرد باید تا مدت زمان مشخص شده منزل مسکونی خود را که به صورت اجاره نشینی تهیه کرده است تخلیه کند. لازم به ذکر است که اگر با چالش تخلیه مستاجر در هر زمینه ای مواجه هستید،کمک گرفتن از یک وکیل تخلیه ملک می‌تواند برای حل هرچه سریعتر مشکل شما بسیار موثر باشد.

 

برای اطلاع از شرایط حکم تخلیه مستاجر در سال 1402 وارد لینک زیر شوید: