برای پزشکی حداقل رتبه چند باید باشه ؟

رتبه لازم برای قبولی پزشکی

واقعیت این است که عدد مشخصی در دست نیست و تنها اعداد درصد در جداول زیر بهتون میتونیم معرفی بکنیم. اما برای اینکه بخواهید درصدهای بالای 60 و 70 کسب کنید و رتبه های عالی بدست بیارید، بهتره برای قبولی در کلاس های تضمینی و حرفه ای پزشکی برای کنکور  شرکت کنید که با برنامه ریزی و استاید حرفه ایی باشد. برای شرکت در یکی از این موسسات مجرب  میتونید وارد همین لینک بشید و اطلاعتش ببینید.

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی

آخرین رتبه های تخمینی را میتوانید بر اساس منطقه در جداول زیر ببینید. این  رتبه های اعلام شده تقریبی هستند و با توجه به تغییر ظرفیت پذیرش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران متغیر می شود.

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران​ در منطقه 1

Image for post
Image for post

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران​ در منطقه 2

Image for post
Image for post

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران​ در منطقه 3

Image for post
Image for post

درصدهای لازم دروس عمومی برای قبولی پزشکی

اول سوالات ادبیات است

 که تعداد 25 سوال دارد که بصورت میانگین و تخیمنی سه حالت براسی این سوالات در نظر گرفته میشه

حالت ضعیف : 16 درصد

حالت متوسط : 57 درصد

حالت قوی : 89 درصد

پس بهتره درصد ادبیات برای قبولی در پزشکی را 64 درصد در نظر بگیرید؛ و اگر درصدی از 64 به بالاتر باشد، شانس بیشتری دارید. 

یعنی بتوانید به 16 سوال دفترچه کنکور لازم است. 

اگر  به 7 تست قرابت معنایی، به 2 تست آرایه ادبی به 5 تست لغت و املاء درست و یک تست تاریخ ادبیات جواب درست بدهید، می‌توانید  حداقل درصد 64 را کسب کنید.

درس دین و زندگی 

حالت ضعیف : 17 درصد

حالت متوسط : 84 درصد

حالت قوی : 100 درصد

بهتره میانگین را 72 درصد در نظر بگیرید و هرچه درصد شما بالای 72 باشد، بازهم شانس بیشتری کش میکنید. 

یعنی بتوانید به 18 سوال دفترچه کنکور جواب درست بدهید. 

اگر به 8  سوال از آیات و روایات ،به 7 تست از متن درسی  درست و به 3 تست  اشعار و احادیث درست جواب داده باشید، درصد 72 را می‌توانید کسب کنید. 

اما درس عربی بصورت زیر بوده است.

حالت ضعیف : 19 درصد

حالت متوسط : 84 درصد

حالت قوی : 100 درصد

میانگین  این درس را 60 درصد در نظر بگیرید

یعنی شما به 15 سوال درست جواب دهید.

 به 8 تست  ترجمه،  به 3 تست قواعد و به 2 تست تحلیل صرفی و به 2 تست  درک مطلب درست  جواب دهید. 60 درصد را می توانید کسب کنید. 

آخرین درس از دفترچه عمومی زبان انگلیسی

حالت ضعیف : 0درصد

حالت متوسط : 76درصد

حالت قوی : 100 درصد

بهتر است شما میانگین را 52 درصد در نظر بگیرید؛ 

یعنی بتوانید در مجموع به 13 سوال درست پاسخ دهید. 

اگر به 6 سوال قسمت واژگان، به 3 سوال از گرامر ، به 3 تست کلوز ،  به 3 سوال از قسمت ریدینگ و درک مطلب پاسخ درست بدهید، 52 درصد شما به راحتی به دست آمده است