چگونه بهتر بنویسیم

در این مقاله قصد داریم تا به شما کاربران عزیز چند توصیه‌ کنیم که بتوانید به کمک آنها بهتر بنویسید. در ابتدا باید با خود به این نکته توجه کنیم که هدف ما از نوشتن یک متن چیست؟ هر نویسنده می‌تواند با نوشتن یک متن اهداف مختلفی را دنبال کند. 

Image for post
Image for post

توصیه ما به شما دوستان این است که ابتدا سبک محتوای خود را انتخاب کنید. به طور مثال اگر شما قصد نگارش یک مطلب تبلیغاتی را دارید نوع ارتباط گرفتن با مخاطب در مقایسه با نوشتن یک داستان کاملا متفاوت است. در ادامه عناوینی را برای شما شرح می‌دهیم که عمدتا در تمامی مطالب باید آنها را در نظر گرفت تا متن شما کارایی مطلوب در ارتباط با مخاطب را داشته باشد. 

  1. استفاده از عنوان مناسب

اولین برخورد یک خواننده مواجهه با تیتر یا عنوان یک نوشته است. معمولا خواننده‌ها برای انتخاب یک محتوا جهت مطالعه، یک پیش زمینه ذهنی برای خود دارند لذا با توجه به اینکه برای چه گروهی از مخاطبان می نویسیم باید یک عنوان مناسب برای نوشته خود انتخاب کنیم تا خواننده در اولین برخورد با آن دریابد که این همان محتوای مورد نظر اوست. 

Image for post
Image for post

2. ساختار مناسب متن

اگر متن شما دارای یک ساختار مناسب باشد، خواننده از خواندن آن لذت خواهد برد. منظور از ساختار مناسب رعایت نکات نگارشی، تیترها و زیر تیترهای مناسب، شماره گذاری‌های به جا، استفاده از کلمات ساده و غیره است. بنابراین در ابتدای شروع به نوشتن باید بدانید نقطه شروع و پایان کار شما کجاست تا متن شما از انسجام کافی برخوردار باشد.

Image for post
Image for post

3. مقدمه و عناوین اصلی 

اگر بتوانید قبل از شروع به نوشتن یک مقدمه مناسب و سر فصل‌هایی جهت بیان خلاصه کل متن بنویسید، خواننده بهتر می‌تواند کل محتوای بیان شده در متن را دریابد. بنابراین در صورت امکان حتما موضوعات اصلی بیان شده در متن را در قالب عناوین اصلی برای خواننده بیان کنید. 

Image for post
Image for post

4. جملات مختصر و کوتاه

پرهیز از نگارش جملات بلند باعث فهم سریع‌تر مطلب خواهد شد. عمدتا جملات بلند موجب بر هم زدن تمرکز خواننده خواهد شد و او را از مسیر اصلی مطالعه دور می‌کند. بنابراین سعی کنید تا حدامکان از جملات کوتاه و مختصر استفاده کنید.

Image for post
Image for post

5. استفاده از تصاویر مناسب

استفاده از تصاویر در میان متن علاوه بر بیان بخش زیادی از مفهوم باعث جذابیت متن شما برای خواننده خواهد شد. سعی کنید از تصاویر مناسب و مرتبط با نوشته خود استفاده کنید. اگر تصاویر شما دارای زیر نویس باشند نیز تا حد زیادی به خواننده کمک می‌کند تا علت درج تصویر را سریع دریابد.  

Image for post
Image for post

6. لینک‌دهی مناسب

اگر مواردی در متن شما نیاز به توضیحات بیشتر دارد لازم نیست همه توضیحات را در قالب یک نوشته بگنجانید بلکه می توانید در نوشته‌های مختلف آنها را توضیح دهید سپس با استفاده از لینک دهی خواننده را به آنها ارجاع دهید.

Image for post
Image for post