نحوه برنامه ریزی کنکور برای افراد شاغل

 نحوه برنامه ریزی کنکور برای افراد شاغل

قبل از هر چیزی برای برنامه ریزی کنکور افراد متاهل و شاغل ، لازم است مدت زمان های آزاد آن ها مشخص گردد. برای مشخص کردن این مورد ، جدول برنامه ریزی مخصوص شاغلین و افراد متاهل طراحی می شود که در آن ساعت های کار و ساعت های غیر کاری ، توسط خود فرد وارد خواهد شد.

پس از مشخص شدن ساعت های آزاد ، این افرادی لازم است روزانه 6 تا 8 ساعت مطالعه مفید داشته باشند. شاید این سوال برای برخی از  افراد پیش بیاید که چرا در برنامه ریزی کنکور برای افراد شاغل ، ساعت های مطالعه بیشتری نسبت به دیگر افراد گنجانده می شود. در این خصوص باید به شما بگوییم که این افراد ، به احتمال زیاد سال های بسیاری را از درس و تحصیل فاصله گرفته اند ، به همین دلیل برای پیدا کردن تسلط بیشتر روی دروس ، لازم است ساعت بیشتری به مطالعه بپردازند.

نحوه تنظیم ساعات مطالعه نیز به گونه ای است که در جدول برنامه ریزی مخصوص شاغلین و افراد متاهل ، بیشتر زمان به دروس تخصصی و اصلی و زمان کمتری برای دروس عمومی در نظر گرفته خواهد شد.

بهترین دانشگاه ویژه شاغلین کدام است؟

در برنامه ریزی کنکور برای افراد شاغل چه نکاتی باید در نظر گرفته شود؟

شاید اولین موضوعی که این افراد باید در نظر بگیرند ، مربوط به انگیزه آن ها باشد. بسیاری از افراد شاغل و متاهل در یک بازه زمانی خاص اشتیاق و میل فراوانی به ادامه تحصیل پیدا می کنند ؛ اما پس از مدت زمانی کوتاه میل و انگیزه خود را از دست داده و به اصطلاح کاملاً سرد  و بی انگیزه می شوند. در این حالت داوطلبان به دو دسته تقسیم خواهند شد ، دسته اول افرادی که به صورت کلی از ادامه مسیر صرف نظر می کنند و دسته دوم افرادی که با استفاده از کمک مشاوران دوباره به ادامه مسیر باز می گردند. حال نکته ای که برای جدول برنامه ریزی مخصوص شاغلین و افراد متاهل لازم است در نظر گرفته می شود ، این است که برنامه زمانی این افراد باید به صورت کوتاه مدت تهیه شود.