نحوه اجرای رنگ استخری نانو

نحوه اجرای رنگ استخری نانو

استفاده از رنگ استخری نانو کار چندان سختی نیست. روش اجرای کار به این صورت است که پس از بررسی و ترمیم نقاط آسیب دیده استخر و همچنین زدودن رنگ های قبلی و پاکسازی کلی استخر، میزان مشخصی از رنگ استخری پایه نانو را با آب حل کرده و روی سطح داخلی استخر، می زنیم. اجازه می دهیم یک روز زمان بگذرد، سپس یک دست رنگ دیگر روی لایه نهایی، اجرا می شود. این کار باعث می شود از لحاظ پوشش کامل این رنگ اطمینان کافی داشته باشیم.

فرآیند استفاده از رنگ استخری پایه نانو نیاز به ابزار خاصی ندارد. تنها کافی است یک قلم موی نقاشی داشته باشید تا بتوانید این کار را به راحتی، انجام دهید.

 میزان مصرف این رنگ به شرایط زیر کار و شرایط جوی، بستگی دارد اما در حالت عادی هر یک کیلوگرم از این مواد می تواند در حدود ۳ متر مربع را پوشش دهد.

رنگ استخری که بر پایه آب ساخته شده است در شرایط مساعد آب و هوایی و شرایط معمول، حدوداً ۷ سال عمر مفید خواهد داشت.

خرید رنگ استخری

نکات مهم برای اجرای رنگ استخری نانو

  • اگرچه این رنگ در هر دو صورت مایع و جامد تاثیر منفی بر گیاهان و جانوران ندارد اما توصیه می شود باقیمانده مواد را دور از گیاهان و حیوانات، قرار دهید.
  • پس از اینکه مراحل رنگ آمیزی استخر تمام شد؛ تمامی ابزار و وسایل مربوطه را شسته و از دسترس اطفال، دور کنید.
  • در صورتی که رنگ استخری پایه نانو روی سطوحی که فشار منفی روی آن ها تاثیر دارد اجرا شود؛ منجر به باد کردن و طبله شدن رنگ، می شود.
  • حتماً قبل از انجام این کار تمامی نقاط آسیب دیده استخر را باید ترمیم کنید.
  • این رنگ قبل از اجرا در آب قابل حل می باشد اما بعد از اجرا و زمانی که دوره خشک شدن را طی کرد؛ کاملاً مقاوم شده و به هیچ عنوان در آب حل نمی شود.
  • زمان خشک شدن رنگ استخری نانو با توجه به شرایط جوی و نوع آب و هوای مناطق مختلف، متفاوت است اما معمولاً یک روز طول می کشد تا رنگ به خوبی، خشک شود.