چگونه در دو روز ابروها پر پشت می شود؟

دو شبه ابروهای خود را پر پشت کنید

با این روش ها می توانید در دو شب ابرو های خود را پر پشت کنید.روغن یا عصاره ای را که می خواهید استفاده کنید انتخاب کنید. برای سرعت بخشیدن به رشد ابروهای خود،باید قبل از خواب ابرو را مرطوب کنید. محصولات زیادی وجود دارند که می توانند به این اهداف دست یابند، که احتمالاً برخی از آنها را قبلاً در خانه دارید.برخی از گزینه های عالی عبارتند از:

روغن کرچک –

روغن کرچک حاوی پروتئین هایی است که رشد را تشویق می کند، اما ممکن است پوست را تحریک کند.برای همین باید مراقب حساسیت پوستی خود باشید.

روغن زیتون یا روغن نارگیل –

هر یک از این روغن ها برای تشویق رشد، رطوبت را می پوشانند. آنها طبیعی و ارزان هستند.میزان حساسیت زایی این روغن خیلی کم است.زیاد گزارش نشده که فردی به این روغن ها حساسیت داشته باشد.

ژله ابرو –

ژله ابرو به آب بندی رطوبت کمک می کند. اگر پوست چرب یا مستعد آکنه دارید یا ممکن است جوش بزنید، از استفاده از ژل ابرو خودداری کنید.

سرم رشد ابرو –

سرم‌های رشد حاوی ویتامین‌ها و پپتیدها برای تشویق رشد هستند. اینها بسیار خوب کار می کنند، اما می تواند از 2 تا 5 میلیون برای هر بطری قیمت داشته باشد.البته باید میزان حساسیت پوست به این مواد آزمایش شوند.

نکاتی که قبل از استفاده از روغن ها باید بدانید.

آزمایش قبل از استفاده را انجام دهید. قبل از اینکه محصولی را روی ابروهای خود بکشید و بخوابید، توصیه می شود محصول را روی ناحیه ای از پوست که کمتر قابل مشاهده است آزمایش کنید. مقداری از محصول را در پشت مچ دست یا کنار گردن خود قرار دهید. 4-6 ساعت صبر کنید. بررسی کنید که آیا قرمزی، تحریک پوستی وجود دارد یا خیر. در صورت وجود، استفاده از این محصول را متوقف کنید.برای جلوگیری از سردرگمی، بهتر است هر محصول را یکی یکی تست کنید.سرم رشد، روغن کرچک و ژل ابرو بیشتر از روغن یا روغن نارگیل باعث تحریک پوست می شوند، اما ممکن است به هر یک از آنها واکنش آلرژیک داشته باشید.

ابروهای پر پشت
ابروهای پر پشت
ابروهای پر پشت