بهتر است روغن خود را روی موتور گرم چک کنید یا سرد؟

هنگام بررسی روغن در اکثر خودروها، رانندگان باید زمانی که موتور سرد است این کار را انجام دهند. با این حال، برای برخی از وسایل نقلیه، برخی OEM ها از نظارت بر زمانی که موتور گرم است بهتر است. راهنمای مالک خودرو را بررسی کنید تا مطمئن شوید که کدام یک برای وسیله نقلیه شما کاربرد دارد. اگر نسخه کاغذی خود را اشتباه گم کردید، احتمالاً می توانید با کمی جستجو، یک دفترچه راهنمای مالک دیجیتال را به صورت آنلاین پیدا کنید نوع روغن مورد استفاده و دمای فعلی محیط در محل شما دو عنصر دیگر هستند که بر دمای مناسب موتور برای بررسی روغن تأثیر می‌گذارند. راهنمای مالک خودروی شما همچنین باید حاوی اطلاعاتی در مورد این اجزای اضافی باشد.به خاطر داشته باشید که اگر در حال بررسی داغ بودن دستگاه هستید، نمی خواهید روی موتور سوخته شوید.

تعویض روغن موتور
تعویض روغن موتور
تعویض روغن موتور

خلاصه مطلب


بررسی زمان تعویض روغن موتور یک فرآیند بسیار آسان است که همه رانندگان و صاحبان خودرو باید بتوانند آن را انجام دهند. این فرآیند باید به طور مکرر انجام شود تا از وضعیت و سطح روغن کاری موتور مطلع شود. تعویض روغن موتور خودرو باید به عنوان تعمیر و نگهداری معمول هر 5 هزارتا انجام شود، زیرا موتور و قطعات آن در شرایط خوبی خواهند بود.این همه برای این مقاله است که در آن نحوه تشخیص زمان تعویض روغن موتور خودرو مورد بحث قرار گرفته است. باید در زمان تعویض روغن کل فیلترها هم تعویض شود. می توانید تمام فیلتررهای خودروهای چینی را از فروشگاه کارکیتس سفارش دهید.