آیا وایر شمع می تواند باعث روشن نشدن خودرو شود؟

آیا خرابی وایر شمع می تواند باعث روشن نشدن خودرو شود؟ کاملا بله. کار اصلی سیم های شمع تامین جرقه لازم از توزیع کننده یا کویل احتراق به شمع ها است. اگر سیم های شمع از کار بیفتند، می تواند جرقه ناکافی برای سوزاندن مخلوط هوا/سوخت در محفظه احتراق ایجاد کند. بنابراین، وایر شمع خراب می‌توانند باعث بی‌حرکتی موتور شوند و در بدترین حالت، شروع به کار نکنند.

هر چند وقت یکبار وایر شمع خود را تعویض کنیم؟

سازندگان خودرو نقش ها و فواصل تعویض قطعات متفاوتی دارند. اگرچه، سیم های شمع شما باید بیش از 60 هزار کیلومتر دوام بیاورند. با این حال، چند عامل نقش مهمی در فاصله زمانی تعویض دارند، مانند عایق ضعیف و کیفیت سیم‌ها.

نشانه خرابی وایر
نشانه خرابی وایر
نشانه خرابی وایر 

نشانه های خرابی یا کثیفی شمع چیست؟

شمع خراب یا کثیف در نهایت بر عملکرد موتور شما تأثیر می گذارد. وقتی شمع خراب داشته باشید، نوسان دورموتور، کپ کردن موتور، خام سوزی موتور و بی‌حرکتی را تجربه خواهید کرد.

آیا تعویض وایر های شمع باعث بهبود عملکرد می شود؟

جواب بله یا خیر است. خیر به این دلیل است که اگر تصمیم بگیرید سیم های شمع خود را در شرایط خوبی برای بهبود عملکرد تعویض کنید، ناامید خواهید شد. یعنی اگر مشکلی نداشته باشد تعویض بی فایده است.و بله، چون سیم شمع بد می تواند جرقه ناکافی را برای احتراق مخلوط هوا/سوخت منتقل کند، جایگزینی آنها با سیم های پیشرفته جدید عملکرد موتور شما را بهبود می بخشد.

آیا تعویض وایر شمع آسان است؟

تعویض سیم‌های شمع می‌تواند به آسانی تعویض باتری ماشین شما باشد – اما اشتباه کنید و رفتار موتور غیر عادی داشته باشید. ممکن است وسیله نقلیه شما تا زمانی که سیم ها را به درستی تعمیر نکنید، از گاراژ خارج نشود.