تفاوت های عمده یخچال پرده هوا موتور مرکزی و یخچال روباز موتور سرخود صنایع برودتی زئوس

یخچال های پرده هوا عمدتا از نظر موتور و سیستم موتوری به دو دسته موتور سرخود و موتور رک (مرکزی)تقسیم میشود

این دوموتور به صورت تقریبا یکسانی سرمادهی مطلوب دارند

این دونوع موتور در چند جزئ از همجدامیشوند

1.نوع نصب موتور

2محل قرار گیری موتور

3مصرف انرژی

4متراژ

5هزینه راه اندازی

منظور از نوع نصب موتور جایگاه آن و همینطور فضای اختصاص داده شده به ان است. در مدل موتور سرخود موتور خانه بخش کوچکی از فضای بالایی یا پایینی خود یخچال را در بر میگیرد و هر موتور برروی یخچال مورد نظر نصب شده میباشد.

اما در مدل موتور مرکزی این موتور خانه در جایی دیگر (جدا از کابین یخچال)تعبیه شده و از ان به ابین ها سیم کشی، لوله کشی و کابل کشی میشود. این موتور خانه اختصاصی خاصیت های زیادی دارد. دور بودن موتور از کابین مزیت های زیادی دارد و نمونه هایی از ان نبود گرمای  حاصل از کارکرد موتور در محیط کابین و همچنین نبود سرو صدای ایجاد شده توسط سیستم سرمایشی میباشد.

این بخشی از تفاوت های این دو نوع موتور میباشد که در پست های بعد به صورت جداگانه به آن میپردازیم.