زمان دریافت کارت ورود به جلسه تکمیل ظرفیت تیزهوشان هشتم 1402 چه تاریخی است ؟

 

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم 1400 – 1401

ارائه کارت ورود به جلسه در روز آزمون تیزهوشان برای تمامی داوطلبان الزامی است. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت hoosh8.medu.ir کارت ورود به جلسه خود را مشاهده و پرینت نمایند. جهت دریافت کارت فوق، لازم است مراحل زیر را طی نمایید.

 • ابتدا وارد سایت hoosh8.medu.ir شوید.
 • در صفحه پیش رو، “کد ملی” و “رمز عبور” همگام خود را وارد نمایید.
 • در این مرحله “نقش خود” و همچنین “عنوان سازمان” را مشخص کنید.
 • در این قسمت شما می توانید با کلیک روی آدمک قرمز رنگ، کارت ورود به جلسه خود را مشاهده و از آن پرینت تهیه کنید.

داوطلبان پس از دریافت کارت می توانند از نشانی محل دقیق حوزه امتحانی خود آگاه شوند. توصیه می شود که قبل از برگزاری آزمون حوزه مربوطه را شناسایی کرده تا در روز برگزاری آزمون دچار مشکل نشوید. شایان ذکر اسزمان دریافت کارت ورود به جلسه تکمیل ظرفیت تیزهوشان هشتم 1402 چه تاریخی است ؟

 

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم 1400 – 1401

ارائه کارت ورود به جلسه در روز آزمون تیزهوشان برای تمامی داوطلبان الزامی است. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت hoosh8.medu.ir کارت ورود به جلسه خود را مشاهده و پرینت نمایند. جهت دریافت کارت فوق، لازم است مراحل زیر را طی نمایید.

 • ابتدا وارد سایت hoosh8.medu.ir شوید.
 • در صفحه پیش رو، “کد ملی” و “رمز عبور” همگام خود را وارد نمایید.
 • در این مرحله “نقش خود” و همچنین “عنوان سازمان” را مشخص کنید.
 • در این قسمت شما می توانید با کلیک روی آدمک قرمز رنگ، کارت ورود به جلسه خود را مشاهده و از آن پرینت تهیه کنید.

داوطلبان پس از دریافت کارت می توانند از نشانی محل دقیق حوزه امتحانی خود آگاه شوند. توصیه می شود که قبل از برگزاری آزمون حوزه مربوطه را شناسایی کرده تا در روز برگزاری آزمون دچار مشکل نشوید. شایان ذکر است  نیز از طریق سایت مذکور صورت خواهد گرفت.

مدارس تیزهوشان سراسر کشور ، به منظور تکمیل کردن ظرفیت های خالی موجود در پایه هشتم ، اقدام به برگزاری آزمونی با عنوان ” تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم ” می کنند.

دانش آموزانی که موفق به کسب عنوان قبولی در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم نشده اند و یا در حال تحصیل در مقطع هفتم مدارس عادی هستند ، می توانند با شرکت در این آزمون و داشتن عملکردی خوب جهت کسب نمره قبولی ، از مقطع هشتم به مدارس تیزهوشان راه پیدا کنند.

PASOKHBAMA.COM میگوید: دانش آموزان جهت ثبت نام در آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم ، باید به سایت ثبت نام تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم مراجعه نمایند. اخبار مربوط به زمان برگزاری این آزمون نیز از طریق سایت نامبرده منتشر می شود.

لازم است در نظر داشته باشید که آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم ، در صورتی برگزار می گردد که مدارس تیزهوشان در مقطع هشتم دارای ظرفیت خالی باشند. به همین دلیل آخرین دوره ای که این آزمون برگزار گردید ، در تاریخ 8 شهریور ماه 98 بود. تاکنون اطلاعیه هایی مبنی بر زمان برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم 1400 _ 1401 منتشر نشده است ؛ اما در صورتی که این آزمون برگزار گردد ، احتمالا مشابه دوره های قبلی در شهریور ماه برگزار شود.

کارت ورود به جلسه تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم

از مهم ترین مواردی که در زمان برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم مهم می باشد ، دریافت کارت ورود به جلسه آزمون است. تقریبا یک هفته تا پنج روز قبل از تاریخی که به عنوان زمان برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت هفتم به هشتم اعلام شده است ، برای کسانی که مراحل نام نویسی خود را به طور کامل انجام داده اند ، یک کارت ورود به جلسه صادر می گردد. کارت ورودبه جلسه  تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم اینجا ببینید.

دانش آموزان و متقاضیان آزمون تکمیل ظرفیت هفتم به هشتم ، موظف هستند تا در تاریخ های مشخص شده با مراجعه به سایت ” hamgam.medu.ir ” کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایند. در ادامه به منظور راهنمایی شما دانش آموزان عزیز و والدین گرامی ، راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم را قرار داده ایم :

 • در گام اول وارد سایت ” hamgam.medu.ir ” شوید.
 • پس از اینکه وارد صفحه اصلی سایت همگام شدید ، اطلاعات خواسته شده شامل ” کد ملی ” و ” رمز عبور همگام ” خود را وارد کنید تا به پرتال دانش آموزی خودتان دسترسی داشته باشید.ت  نیز از طریق سایت مذکور صورت خواهد گرفت.

مدارس تیزهوشان سراسر کشور ، به منظور تکمیل کردن ظرفیت های خالی موجود در پایه هشتم ، اقدام به برگزاری آزمونی با عنوان ” تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم ” می کنند.

دانش آموزانی که موفق به کسب عنوان قبولی در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم نشده اند و یا در حال تحصیل در مقطع هفتم مدارس عادی هستند ، می توانند با شرکت در این آزمون و داشتن عملکردی خوب جهت کسب نمره قبولی ، از مقطع هشتم به مدارس تیزهوشان راه پیدا کنند.

PASOKHBAMA.COM میگوید: دانش آموزان جهت ثبت نام در آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم ، باید به سایت ثبت نام تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم مراجعه نمایند. اخبار مربوط به زمان برگزاری این آزمون نیز از طریق سایت نامبرده منتشر می شود.

لازم است در نظر داشته باشید که آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم ، در صورتی برگزار می گردد که مدارس تیزهوشان در مقطع هشتم دارای ظرفیت خالی باشند. به همین دلیل آخرین دوره ای که این آزمون برگزار گردید ، در تاریخ 8 شهریور ماه 98 بود. تاکنون اطلاعیه هایی مبنی بر زمان برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم 1400 _ 1401 منتشر نشده است ؛ اما در صورتی که این آزمون برگزار گردد ، احتمالا مشابه دوره های قبلی در شهریور ماه برگزار شود.

کارت ورود به جلسه تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم

از مهم ترین مواردی که در زمان برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم مهم می باشد ، دریافت کارت ورود به جلسه آزمون است. تقریبا یک هفته تا پنج روز قبل از تاریخی که به عنوان زمان برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت هفتم به هشتم اعلام شده است ، برای کسانی که مراحل نام نویسی خود را به طور کامل انجام داده اند ، یک کارت ورود به جلسه صادر می گردد. کارت ورودبه جلسه  تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم اینجا ببینید.

دانش آموزان و متقاضیان آزمون تکمیل ظرفیت هفتم به هشتم ، موظف هستند تا در تاریخ های مشخص شده با مراجعه به سایت ” hamgam.medu.ir ” کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایند. در ادامه به منظور راهنمایی شما دانش آموزان عزیز و والدین گرامی ، راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم را قرار داده ایم :

 • در گام اول وارد سایت ” hamgam.medu.ir ” شوید.
 • پس از اینکه وارد صفحه اصلی سایت همگام شدید ، اطلاعات خواسته شده شامل ” کد ملی ” و ” رمز عبور همگام ” خود را وارد کنید تا به پرتال دانش آموزی خودتان دسترسی داشته باشید.