اسکن مدیتیشن، تکنیک تخلیه کل اضطراب و استرس شما

اسکن مدیتیشن، تکنیک تخلیه کل اضطراب و استرس شما؛ استرس و اضطراب می تواند بر وضعیت جسمی و روحی شما تأثیر بگذارد. شما می توانید روزانه نوعی مدیتیشن خاص انجام دهید تا تمام اضطراب و استرس خود را از بین ببرید.

اسکن مدیتیشن، تکنیک تخلیه کل اضطراب و استرس شما

وقتی این مدیتیشن را روزانه انجام دهید و آن را تمرین کنید، فواید آن را در بدن و ذهن خود خواهید دید. تحقیقات نشان می دهد که کاهش استرس یکی از مزایای اصلی مدیتیشن اسکن بدن است که فواید فیزیکی مانند کاهش التهاب، خستگی و بی خوابی دارد.

Image for post
Image for post

در چنین شرایطی معاینه بدن استرس روحی و جسمی را از بین می برد. این نوع مدیتیشن یک راه عملی و موثر برای کمک به شما برای یافتن حالتی آرام در زمانی است که تحت هر گونه استرسی هستید.

چگونه مدیتیشن اسکن بدن انجام دهیم؟

انجام اسکن بدن، مانند همه انواع مدیتیشن، راه حل ساده ای دارد، در اینجا دستورالعمل هایی برای شروع آورده شده است.

راحت باشيد

در جایی که احساس راحتی می کنید دراز بکشید؛ به خصوص اگر قرار است قبل از خواب با مدیتیشن اسکن بدن انجام دهید. اگر نمی توانید یا احساس راحتی در خوابیدن ندارید، می توانید این کار را در حالت نشسته انجام دهید.

Image for post
Image for post

چندین نفس عمیق بکشید و اجازه دهید که تنفس تان آرام شود
به جای نفس کشیدن از طریق قفسه سینه، از طریق شکم خود نفس بکشید و اجازه دهید شکم خود را به جلو برود و دوباره منقبض شود و از آنجا نفس بکشید. اگر با هر بار نفس کشیدن متوجه بالا و پایین رفتن شانه های خود شدید، بیشتر روی تنفس از طریق شکم خود تمرکز کنید که مانند يک بالن عکس العمل نشان می دهد.

نسبت به پاهای خود آگاهی داشته باشید

حالا به آرامی توجه خود را به پاهای خود معطوف کنید. به دنبال آن احساس در پاهایتان بگردید و اگر متوجه درد شدید آن را بپذیرید و هر احساس و فکری که به شما رجوع می کند را پذیرا باشید و به آرامی نفس را بیرون بدهید.