خواندن سوره برای اموات

در روایتی از حضرت محمد (ص) آمده است که می‌گوید: «اموات قبر را فراموش نکنید. امیدت به نفعت مرد مردگان در زندان هستند و اعمال نیک شما را می خواهند. آنها هیچ کاری ندارند، شما به آنها صدقه و نماز بدهید.

مرگ و ولادت مانند دو روی سکه هستند و مرگ همیشه مقدم بر زندگی است، چنانکه در سوره ملک می خوانیم: خالقة الاموت و الحیاء

امام حسن مجتبی (علیه السلام) پرسید: مرگ جاهل چیست، فرمود: بزرگ ترین رحمت برای مؤمنان در هنگام مراجعه به دارالنقد با برکت جاویدان، و صلوات بزرگترین نیزه برای کافران است هنگامی که از دارالنقد صحبت می کنند و بهشتشان را آتشی فروزان توصیف می کنند که هرگز نمی میرد».
در روایتی از حضرت محمد (ص) آمده است که می‌گوید: «اموات قبر را فراموش نکنید. امیدت به نفعت مرد مردگان در زندان هستند و اعمال نیک شما را می خواهند. آنها هیچ کاری ندارند، شما به آنها صدقه و نماز بدهید.

مرگ و ولادت مانند دو روی سکه هستند و مرگ همیشه مقدم بر زندگی است، چنانکه در سوره ملک می خوانیم: خالقة الاموت و الحیاء...

امام حسن مجتبی (علیه السلام) پرسید: مرگ جاهل چیست، فرمود: بزرگ ترین رحمت برای مؤمنان در هنگام مراجعه به دارالنقد با برکت جاویدان، و صلوات بزرگترین نیزه برای کافران است هنگامی که از دارالنقد صحبت می کنند و بهشتشان را آتشی فروزان توصیف می کنند که هرگز نمی میرد».
مرگ چیست که مردم نمی دانند؟ فرمود: این بزرگترین نعمتی است که مؤمن می تواند نصیب او شود. زیرا از سرای بدبختی به نعمت های جاودانه منتقل می شوند و این بزرگترین درد و خطر برای کافران است زیرا از دنیایی که می پنداشتند بهشت ​​است با آتشی بدون تباهی و زوال به آن منتقل می شوند.
هر کس سوره یس را در قبر بخواند از عذاب «اهل قبر» در آن قبر کاسته می شود و ثواب قرائت کننده به تعداد اموات و گرفتاری ها و گرفتاری های دنیوی نوشته می شود. . شکنجه در آخرت از او دور می شود، جهت این سوره «اخراج» نامیده می شود.همچنین روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از سیوطی است که فرمود: هر که در شب سوره یس را بخواند تا خدا را طلب کند آمرزیده می شود. سوره بلی، غیر از نام حافظ، اسامی دیگر مانند عزیزه; این شامل معماها و معماها است. این سوره مکی سی و ششمین سوره قرآن است که 83 آیه دارد.
از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است: سوره «یس» در تورات «معماء: از میان آن» نامیده شده است، زیرا شامل خیر دنیا و آخرت است و گرفتاری های دنیا و گرفتاری های زندگی را برطرف می کند. زندگی پس از مرگ. او انجام می دهد.

و به آن «قدیّه: رفع الحاکم» نیز گفته می شود، زیرا تمام بدی ها را از خائنان خود دور می کند و همه نیازهای آنان را برآورده می سازد و خواندن این سوره ثواب بیست حج دارد. و گوش دادن به آوای زبان او معادل ثواب انفاق هزار دینار در راه خداست.

 

.منبع: