تصمیم با عجله باعث شکست می شود

Image for post
Image for post

سان تزو در مورد تصمیم‌گیری می‌گوید:

تصمیم با کیفیت مثل سقوط به هنگام و دقیق توپی است که می‌تواند هدف خود را ویران کند و به آتش بکشد.

زمان‌های وجود دارد که مجبور هستیم با سرعت تمام اقدام به تصمیم‌گیری کنیم و همین سرعت باعث می‌شود که عجولانه تصمیمی بگیریم که بجای بهتر کردن شرایط را بدتر کند.

سرعت در تصمیم‌گیری حائز اهمیت است و کسی منکر آن نیست اما تا زمانی که موجب عجله نشود.

هنگامی که کیفیت تصمیم شما پایین بیاید یا به دلیل عجله و سرعت داشتن برای اطلاعات تکمیلی صبر نمی‌کنید، همین باعث می‌شود شرایط را سخت‌تر از گذشته کنید که اگر تصمیم نمی‌گرفتید خیلی بهتر بود.

هر چقدر که شرایط بحرانی است و زمان اهمیت بالایی دارد سرعت در تصمیم‌گیری نیز مهم‌تر می‌شود اما کمی صبر داشته باشید تا اطلاعات کافی به دست آورید.

اطلاعات تکمیلی که در مورد موضوع مورد بحث به شما می‌رسد شاید مسیر تصمیم را به کل تغییر دهد و به مسیری دیگر هدایت کند.

این اطلاعات قدرت آن را دارند که از منجلاب یک تصمیم شتاب زده و بی‌کیفیت شما را به مسیری بدون باتلاق هدایت کند تا مانع بیشتری برای‌تان به وجود نیاید.

اما تصمیم‌گیری را به بهانه اطلاعات بیشتر زیاد عقب نندازید.

هر تصمیم یک بازه طلایی دارد که می‌تواند نتایج خوبی را به نمایش گذارد. نیاز نیست ثانیه‌های اولیه این بازه تصمیم بگیرید اما مطمئن شوید که در دقیقه آخر این بازه اطلاعات کافی را به دست آوردید و تصمیم گرفته‌اید.

همان‌طور که عجله کردن باعث بی‌کیفیتی تصمیم یا گرفتن تصمیمی اشتباه می‌شود، دیر تصمیم گرفتن هم باعث به وجود آمدن مشکلاتی و از دست رفتن فرصت می‌شود.

در تصمیم گیری میانه رو باشید. اطلاعات کافی را به دست آورید، آن‌ها را بررسی کنید و در بازه طلایی که تصمیم شما می‌تواند باعث تغییر در نتیجه شود اقدام به تصمیم‌گیری کنید.

تصمیمی کیفیت دارد که بهترین نتیجه ممکن را برای‌تان داشته باشد و در زمان مناسب گرفته شده باشد.

مطالب هم راستا: