برای رقیبتان تله بگذارید

Image for post
Image for post

سان تزو در مورد تله گذاری برای رقیب و به تله رقیب نیوفتادن می‌گوید:

جنگجوی هوشمند خواسته خود را به دشمن تحمیل می‌کند، اما اجازه نمی‌دهد دشمن خواسته‌اش را تحمیل سازد.

اگر قرار به دام انداختن رقیب‌تان بود برای او چه دامی پهن می‌کردید؟ تله‌ای که برای او آماده می‌کردید چه بود؟

یکی از راه‌های رقابت با رقبا پهن کردن دامی برای به تله انداختن آن‌هاست.

بهترین دام کم هزینه‌ترین آن‌ها است و زمان‌های زیادی این تله‌ها در دسترس شما است فقط به آن‌ها توجه نمی‌کردید.

برای مثال ارتقاء خدمات شاید برای شما هزینه بالایی نداشته باشد اما اگر رقیب‌تان خواستار رقابت باشد باید هزینه بالایی بدهد که این هزینه او را دچار چند راهی می‌کند که انتخاب هر کدام برای او هزینه‌ای دارد:

  • پرداخت هزینه و ارتقاء خدمات جهت رقابت با شما که باعث می‌شود بخشی از منابع مالی خود را از دست بدهد.
  • از دست دادن بخشی از منابع مالی باعث می‌شود نتواند برنامه‌ای که برای آن آماده می‌شده است را اجرا کند و مجبور به عقب انداختن آن یا منصرف شدن از آن می‌شود.
  • اگر هزینه ارتقاء خدمات را نپردازد و وارد رقابت نشود شما بخشی از بازار را می‌گیرید و با افزایش مشتریان شما از مشتریان او کم می‌شود و می‌توانید مشتریانش را جذب کسب و کار خودتان کنید.

در این شرایط این اقدام هزینه زیادی ندارد اما مشابه دامی است که رقیب‌تان با انتخاب هر کدام از موارد بالا با شرایط جدیدی روبرو می‌شود.

این شرایط جدید می‌تواند فرصتی برای رقابتی جدید و تصاحب بخش بزرگی از مشتریان او به کار رود یا مانعی برای رشد سریع او شود تا فاصله مابین‌تان افزایش پیدا کند.

ساخت یک تله اثرگذار همیشه نیاز به هزینه زیاد یا کارهای عجیب و جدید ندارد، گاهی با نگاهی به اطراف خود می‌توانید تله‌های با کارکرد چند گزینه‌ای ایجاد کنید که انتخاب هر کدام از آن‌ها برای رقبای‌تان بها و هزینه‌ای داشته باشد.

بهترین دام، دامی است ماهیت آن مشخص نباشد چرا که اگر قابل شناسایی باشد می‌توان اقدام متقابل انجام داد و دام را به تله‌ای برای به دام انداختن خودتان استفاده کرد.

پیشنهادی که می‌توانم داشته باشم این است که دام‌تان را با عجله و محدودیت زمانی همراه کنید.

در مبحث تصمیم‌گیری گفتم که عجله در تصمیم‌گیری باعث می‌شود که تصمیم با کیفیتی نگیرید که احتمالاْ هزینه‌های خواهد داشت.

تله‌ای را تصور کنید که با محدودیت زمانی ادغام شده است و شخص را مجبور می‌کند که زودتر تصمیم بگیرید اگر نه فرصت و زمان را از دست می‌دهد. این‌جاست که یک تصمیم عجولانه باعث می‌شود کاملاً در تله شما گرفتار شود.

فقط کافی است حس استرار را در رقیب خود ایجاد کنید. حسی که به او القا کند دارد زمین بازی را به شما می‌بازد و اگر سریع‌تر دست به اقدامی نزند رقابت را به شما باخته است.

هنگامی که این احساس را کاملاً به او القا کردید زمانی است که دام شما باید فعال شود و او را به سمت آن تله هدایت کنید.

برای هدایت می‌توانید از تبلیغات و محتوای چالشی استفاده کنید تا حس رقابت جویی او را تحریک کنید.

زمانی که حس استرار و باخت قاطی ماجرا باشد تصمیم‌گیری منطقی و درست مختل یا با اشکال همراه می‌کند که همه این موارد باعث می‌شود در دام شما گرفتار شود.

مجدد تأکید می‌کنم پهن کردن دام برای رقبا گاهی طولانی و نیازمند برنامه درست و دقیقی است تا تبدیل به دامی برای به دام انداختن خودتان نشود.

اگر قصد تله گذاری دارید حواس‌تان باشد که در دام تله‌های رقبا گرفتار نشوید.

مطالب هم راستا: