بدون دانستن برنامه رقیبت با او وارد رقابت نشو

Image for post
Image for post

سان تزو در مورد دانستن برنامه موفقیت رقیب می‌گوید:

اگر دشمن از نظر تعداد از ما قوی‌تر باشد می‌توانیم از جنگ با او اجتناب کنیم و برای کشف برنامه‌ها و احتمال موفقیت‌های او نقشه بکشیم.

همیشه قرار نیست با رقیب یا رقبای خود در حال جنگ و رقابت باشیم، این اولین نکته‌ای است که به نظرم باید هنگام شروع یک کسب و کار بدانید. بویژه در اول راه که توان مقابله با رقبای خود را ندارید.

رقبای شما شاید به تثبیت نسبی در بازار رسیده باشند که به محض راه اندازی کسب و کار اگر با آن‌ها وارد رقابت شوید غیر از هزینه اضافه برای شما، حتی می‌تواند باعث نابودی کسب و کارتان نیز بشود.

بجای رقابت بهتر است زمان بگذارید و برنامه‌های موفقیت او را کشف کنید. هنگامی که با برنامه‌های او آشنا شدید به بررسی و تحلیل آن‌ها بپردازید تا خطاها و اشکالات برنامه را پیدا کنید.

چرا باید خطاها و اشکلات برنامه رقیب خودتان را کشف کنید؟

به سه دلیل زیر این پیشنهاد را می‌دهم:

  • اگر قصد استفاده از برنامه او یا مشابه آن را دارید با اشکالات آن آشنا می‌شوید و برای گرفتن نتیجه بهتر از آن‌ها پرهیز یا رفع می‌کنید.
  • هنگامی که رقیب شما برنامه را به مرحله اجرا درآورد می‌توانید با کمک این خطاها با او به رقابت بپردازید تا نتیجه مدنظر را نگیرد.
  • با شناسایی اشکالات و خطاها می‌توانید جایگاه او را تضعیف کنید و با یک برنامه درست آن جایگاه را از آن خود کنید.

رقابت کردن همیشه جنگیدن نیست بلکه گاهی باید صبر کنید تا زمان مناسب حمله فرا برسد.

بویژه زمان‌هایی که رقیب‌تان از شما قوی‌تر است رقابت رو در رو و مستقیم فقط به شما آسیب می‌زند. به همین دلیل بهتر است که خطاهای برنامه‌های او را پیدا کنید و با کمک آن‌ها به طور غیرمستقیم به او آسیب بزنید و به رقابت بپردازید.

مطالب هم راستا: