در خطر یک کودتای فرهنگی هستیم

Image for post
Image for post

صحبت از فرهنگ در معنای واحد خود باعث نمایش سینه‌چاکانی خواهد شد که حتی نام‌فرهنگی بر آنها نهادن غلط است. یاد دارم در کنسرتی گرشا رضایی علاوه‌بر توهین به مخاطب گفت‌وگویش گفت: متاسفم برای کسانی که با سرمایه‌های فرهنگی یک ملت این‌گونه برخورد می‌کنند؛ امیدوارم منظور گوینده از سرمایه فرهنگی خود و امثال او نباشد اما از نظر بسط اجتماعی به مراتب این گفته می‌تواند گسترش یابد. امروز باید پرسید انقلاب ما که یک انقلاب فرهنگی بود کجای تاریخ ایستاده است؟ ما برای فرهنگ انقلاب کردیم و امروز مداوما در حال کار غیرفرهنگی و مبارزه با آن هستیم. باور دارم فقر فرهنگی هرگز فقر اقتصادی و سیاسی نمی‌آورد اما به مراتب فقر اقتصادی و سیاسی مشخصا فقر فرهنگی با خود خواهد آورد. ما دچار فقر فرهنگی هستیم و در این بحران مردم را روبه‌روی یک‌دیگر برای عبور قرار داده‌ایم. آیا کسی که بی‌حجاب است فرهنگ ندارد؟ آیا کسی که حجاب را رعایت می‌کند خیلی با فرهنگ است؟ فرهنگ مجموعه سائق‌های جامعه برای انجام امور روزمره و کنش در مواجهه با مشکلات است. این‌که فلانی را آدم بی فرهنگی معرفی کنیم از بیخ غلط است. برخورد با آدم‌ها میزان فرهنگ شخص را نشان نمی‌دهد بلکه میزان اجازه او با انتخاب دیگران را نمایش خواهد داد. من باور دارم اگر به یک آدم بی‌حجاب احترام بگذارم نشانه بی‌غیرتی من نیست و اگر میزان احترامم را به یک آدم با حجاب بیشتر نشان دهم نیز خیلی باغیرت نیستم. اساسا غیرت یک مسئله واپس‌گرا است که مسئله این یادداشت به چالش کشیدن آن نیست اما باید به آن اشاره‌ کنم چرا که فرهنگ ما دچار نشانه گذاری‌های رفتاری است. ما به عنوان یک جامعه متمدن که و...

برای مطالعه متن کامل کلیک کنید.