ارورهای متداول در تعمیر برد پکیج دیواری گلدیران

 

 

با پیشرفت وسایل گرمایشی و استفاده از پکیج به جای آبگرمکن و حذف بخاری ها، برای گرمایش و تامین آب گرم بهداشتی منازل، استفاده از پکیج افزایش یافته است و تعمیر برد پکیج دیواری گلدیران انجام می پذیرد

 به همین دلیل نیاز مصرف کنندگان این محصول به خدمات تعمیر پکیج  و تعمیر برد پکیج دیواری گلدیران نیز افزایش می یابد. زیرا هر دستگاهی با هر کیفیتی نیاز به نگهداری و تعمیر دارد و آنچه مهم است دریافت بهترین خدمات پکیج از کارشناسان آن است.

 

Image for post
Image for post

 ارورهای متداول در تعمیر برد پکیج دیواری گلدیران

 

خطای E1

عدم تشکیل شعله پکیج

خطای HE

مشکل آنتی فریز

خطای E7

مشکل سنسور تشخیص دمای آب مدار گرمایشی پکیج

 

علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج گلدیران چیست؟

دودکش نامناسب

کم بودن ارتفاع شعله

اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان

نامناسب بودن قطر شلنگ گاز ورودی به پکیج

تنظیمات نامناسب درجه حرارت آب گرم مصرفی

فشار نامناسب گاز ورودی به پکیج که ممکن است فشار کم یا زیاد باشد

عدم تنظیم فشار سیکل گرمایشی پکیج، فشار می‌بایست روی 1.5 بار تنظیم گردد

کیپ شدن فیلتر صافی شیر اهرمی یا شیر پیسوار. اگر یکی از شیرهای آب منزل این مشکل را داشته باشد و نوع شیر اهرمی باشد، این امکان وجود دارد که ایراد از شیر آب منزل باشد.

نصب جا به جای شلنگ آب سرد و گرم مصرفی با یکدیگر. البته این مورد در بدو نصب می‌تواند رخ دهد و در صورتی که مدتی از نصب دستگاه گذشته باشد نمی‌تواند از این ایراد باشد.

 

 

 

علت سرد و گرم شدن آب مصرفی در پکیج گلدیران چیست؟

 

کم بودن فشار گاز منزل و یا بالا بودن فشار گاز

تنظیم نامناسب درجه حرارت آب بهداشتی و آب سیستم گرمایشی

استفاده از پمپ فشار در ساختمان منزل که دراین حالت بدلیل نوسان پمپاژ آب توسط پمپ، آب مصرفی مدام سرد و گرم می‌شود

کیپ شدن فیلتر صافی شیر اهرمی یا شیر پیسوار. اگر یکی از شیرهای آب منزل این مشکل را داشته باشد و نوع شیر اهرمی باشد، این امکان وجود دارد که ایراد از شیر آب منزل باشد

نوسان فشار اب منزل، به عبارتی هر عاملی می‌تواند سبب کاهش فشار آب ورودی به پکیج جهت روشن شدن شعله گردد و اگر فشار آب ورودی پایین باشد ممکن است شعله مناسبی تشکیل نگردد

 

علت کم بودن فشار آب گرم پکیج گلدیران نسبت به آب سرد مصرفی چیست ؟

اگر این مورد فقط در یکی از شیرهای آب منزل بود احتمالا ایراد از شیر آب می‌باشد

در صورتیکه فیلتر سختی گیر آب در مسیر آب شهر ورودی قرار گرفته باشد، ممکن است بدلیل کیپی آن، فشار آب ورودی به پکیج شکسته شود. در صورتی که فیلتر در مسیر آب شهر قرار نگرفته باشد احتمال دارد مبدل رسوب گرفته باشد. البته این مورد در صورتیکه مدتی از نصب دستگاه گذشته باشد ممکن است رخ دهد و در دستگاهی که تازه نصب شده است نمی‌تواند ایراد از مبدل باشد.