تکنیک ده تایی مدیریت زمان

به مجموعه ای از مهارت‌ها، که به ما در استفادۀ بهینه از زمان کمک می‌کنند، "مدیریت زمان" می‌گویند. اولین دلیل عدم استفاده از مدیریت زمان، این است که مردم اطلاعات مفیدی درباره زمان ندارند؛ دلیل دوم سستی و در انتها نداشتن هدف و انگیزه می‌باشد.

Image for post
Image for post

در اینجا با بیان ده تکنیک کارآمد در زمینه مدیریت زمان آشنا می‌شویم که می‌تواند به ما کمک کند تا در مسیر رسیدن به مدیری موفق قدم برداریم. چراکه در مبحث مدیریت، «مدیریت زمان»  بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر می‌باشد.زیرا زمان در مدیریت موفق امری بسیار مهم و ضروری است.

ده تکنینک کارآمد

1. توانایی در « نه » گفتن

به زمانی که در اختیار دارید، دقت کنید، زیرا باید برای پذیرفتن کاری که به شما پیشنهاد شده است زمانی کافی در اختیار داشته باشید تا به درستی و به موقع آن را به پایان برسانید.

2. تمرکز کافی بر یک کار

مکان مناسبی را برای انجام کار مورد نظرتان انتخاب کرده و همه مواردی که باعث عدم تمرکز شما می شود را از خودتان دور سازید.

3. انجام کاری را که پذیرفته اید را به تعویق نیندازید

اگر کارتان را در زمان مناسب آغاز کنید و آن را  با دقت انجام دهید، به موقع و در زمان مناسب پایان خواهد یافت.

4. حذف کردن جزئیات

اکثر افراد دچار وسواس هستند و به جزئیات اهمیت می‌دهند. مناسب ترین راه مقابله با این معظل، مرور گذشته‌ی خود و درس گرفتن از آن می باشد که باید سعی برآن باشد که تمرکز فکری را بر آینده کاری معطوف کرد تا به هدف نزدیک شوند.

5. زمان‌بندی مناسب برای انجام کارها

اگر برای کارها محدودیت زمانی درنظر گرفته شود، امور با دقت بیشتری انجام خواهد گرفت و در زمان مقرر به پایان خواهد رسید.

6.اهمیت دادن به استراحت در بین کار

زمانی که کارهایتان را پشت سرهم انجام دهید امکان درک مناسبی از اموری که انجام داده‌اید را نخواهید داشت. پس سعی کنید در میان کارهایتان، زمانی برای استراحت خود درنظر بگیربد.

7. ورزش کنید

خاطرتان باشد که غذای سالم، خواب کافی و ورزش کردن باعث حفظ انرژی شما خواهد شد.

8.دسته بندی وظایف محوله

اگر وظایف گوناگون و متعددی به شما محول شده است، سعی کنید در اولین فرصت کارها را براساس اولویت دسته‌بندی نمایید. این کار باعث می شود که ذهن شما در حین انجام کار متمرکز باشد و از پراکندگی بدور باشد.

9. مرتب و منظم بودن

منظم بودن باعث صرفه جویی در وقت شده و هزینه خواهد شد.

10. یادداشت کردن

سعی کنید به نوشتن عادت کنید. شاید این کار در ابتدا سخت بنظر برسد، ولی عادت کردن به نوشتن و انجام مرتب آن باعث نظم در کارهایتان می گردد.