انواع ثبت شرکت در ایران

انواع شرکت در ایران
انواع شرکت در ایران
انواع شرکت در ایران

در ایران، انواع مختلفی از شرکت ها وجود دارند که بر اساس قانون تجارت ایران تعریف شده اند. در زیر به مختصر به توضیح هر یک از انواع شرکت ها می پردازیم:

شرکت سهامی عام: شرکتی است که سرمایه آن به قسمت های مساوی و به نام سهام به چند نفر یا بیشتر تقسیم شده است. سهامداران در این نوع شرکت با توجه به تعداد سهامی که در اختیار دارند، حق رای دارند.

شرکت سهامی خاص: شرکتی است که در آن سهام به نام یک شخص یا چند نفر خاص صادر می شود. این نوع شرکت همچنین با حداقل یک سهامدار قابل تشکیل است.

شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که مسئولیت هر یک از شرکا به حداکثر سرمایه شرکت محدود شده است. در این نوع شرکت، شرکت ها می توانند با یکدیگر قرارداد بدهکاری و بستانکاری ببندند.

شرکت تعاونی: شرکتی است که اعضای آن با هدف کمک به یکدیگر و توسعه اقتصادی مشترک، با همکاری و سهیمی در سرمایه و اعتبار، شرکت را تشکیل می دهند.

شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکتی است که اعضای آن مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند و با همکاری در فرآیند تولید و توزیع محصولات، هدف کسب سود را دنبال می کنند.

شرکت خدماتی: شرکتی است که به صورت اصلی خدمات به مشتریان خود ارائه می دهد. این نوع شرکت ها می توانند در زمینه های مختلفی از جمله حمل و نقل، رستوران، بانکداری و... فعالیت کنند.

شرکت های تخصصی: این نوع شرکت ها بر اساس نوع فعالیت خود، به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. برخی از شرکت های تخصصی معروف در ایران عبارتند از: شرکت های معماری، شرکت های حقوقی، شرکت های فناوری، شرکت های بیمه و ...

شرکت های خارجی: این نوع شرکت ها متعلق به شرکت های خارجی هستند که در ایران فعالیت می کنند. این شرکت ها باید طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران ثبت شوند و به دنبال کسب سود در بازار ایران هستند.

مهمترین انواع شرکت ها در ایران به شرح بالا ذکر شده اند. برای تشکیل هر یک از این نوع شرکت ها، نیاز به رعایت قوانین و مقررات مربوطه در ایران دارید که بهتر است با یک موسسه ثبت شرکت مشورت کنید.

ما به شما موسسه ثبتی و حقوقی سفیر صلح را معرفی میکنیم.