برای رنگ آمیزی کدام مورد بهتر است؟ غلتک یا پیستوله؟!

با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی رفته رفته دستگاه هایی تولید می شوند که کار بشریت را آسان تر کرده اند. رنگ آمیزی با غلتک یا فرچه تقریبا 2 برابر رنگ آمیزی با پیستوله زمان بر است. با مشاهده این فیلم کاملا متوجه تفاوت سرعت رنگ آمیزی با پیستوله و غلتک می شوید. پیستوله نسبت به غلتک دارای پاشش رنگ یکنواخت تر می باشد و از طرفی در رنگ نیز صرفه جویی شده و هم از نظر مالی و هم از نظر محیط زیستی بسیار مناسب تر است. حال از نظر شما کدام مورد به صرفه تر، راحت تر و سریعتر است؟