سیدمنصور میراحمدی شاعر تنکابنی

زنده‌یاد "سید منصور میراحمدی"، شاعر مازندرانی متخلص به "تحفه" و از یاران سلمان هراتی زاده‌ی سال ۱۳۲۶ خورشیدی، در تنکابن بود.

Image for post
Image for post


وی کارمند بانک بود و پس از بازنشستگی از بانک، حدود ۳۰ سال به دلیل کسالت، همسرشان از ایشان پرستاری می‌کردند و سرانجام روز جمعه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ در ۷۴ سالگی بر اثر مشکلات ریوی، بعد از تزریق واکسن کرونا، درگذشت و روز بعد در مزار عظیمیه تنکابن به خاک سپرده شد.
از آثار ایشان، می‌توان به «گنجینه ۱»، «گنجینه ۲»، «اضطراب خزان» و... اشاره کرد.
 


گردآوری و نگارش:
#لیلا_طیبی (رها)
 


منابع
www.khabaronline.ir
www.isna.ir
 

 

■■■
 

 

زنده‌یاد "سید منصور میراحمدی"، شاعر مازندرانی متخلص به "تحفه" و از یاران سلمان هراتی زاده‌ی سال ۱۳۲۶ خورشیدی، در تنکابن بود.
وی کارمند بانک بود و پس از بازنشستگی از بانک، حدود ۳۰ سال به دلیل کسالت، همسرشان از ایشان پرستاری می‌کردند و سرانجام روز جمعه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ در ۷۴ سالگی بر اثر مشکلات ریوی، بعد از تزریق واکسن کرونا، درگذشت و روز بعد در مزار عظیمیه تنکابن به خاک سپرده شد.
از آثار ایشان، می‌توان به «گنجینه ۱»، «گنجینه ۲»، «اضطراب خزان» و... اشاره کرد.
 


گردآوری و نگارش:
#لیلا_طیبی (رها)
 


منابع
www.khabaronline.ir
www.isna.ir