الهام سرگلی شاعر سیریکی

بانو "الهام سرگلی" شاعر هرمزگانی، زاده‌ی سال ١٣٧٣ خورشیدی، در سیریک است.

وی در دانشگاه ولایت ایرانشهر، زبان و ادبیات فارسی خواند و طی آن دوران از اعضای انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه و کانون ادبی لبخند کویر بود.


▪نمونه‌ی شعر:
(۱)
هاله‌ای از ابر 
چشمان تو را پوشانده 
و می‌بینمت  
که در آتشی سرخ
که خود برافروخته‌ای
می‌سوزی و می‌سوزانی 
جهانی را که پیش از تو  
نوری حتی به‌ اندازه‌ی یک روزن
تجربه نکرده بود.
جنگل‌های حرا 
در زیر آب‌های کم عمق  
آتش گرفته‌اند 
و ماهی‌ها  
کباب یکدیگر را می‌خورند  
و دودی نیست که چشم کسی را کور کند 
و هاله‌های ابری 
دنیایمان را بینمان تقسیم کرده
و من می‌دانم  
برای محافظت از مرزهایت 
تمام سربازانی که پیش از این زیسته‌اند را
در آن نهان ساخته‌ای
و من خودم فریاد آتش را شنیدم.
به نیمروز که برگردی 
ماحدان یکدیگر بودیم 
ما عاشق و معشوقیم 
و عطر نفس‌هایمان
هنوز هم 
راهنمای شرق و غرب ملاحان دریاست 
اگر به صبح برگردی 
مردمانش هنوز تولدمان را جشن می‌گیرند 
ما تندهای سوخته از آب می‌گیریم 
و فرمان آتش‌بس داده‌اند 
و هاله‌ای از ابر چشمان تو را پوشانده
و می‌بینمت 
از پس آتشی سرخ 
در آب‌های کم‌عمق.


گردآوری و نگارش:
#لیلا_طیبی (رها)


منابع 
www.labkhand-kavir.blogfa.com
www.vaznedonya.ir