عالم غیب و شهادت

عالم غیب: مجموعه ای از چیز هایی که ما نمی‌دانیم را عالم غیب میگوییم .

عالم شهادت: مجموعه ای از چیزهایی که ما میدانیم را عالم شهادت میگوییم .

تاریخ علم نشان داده که حقایق بسیار زیادی در عالم وجود دارد که انسان از آن بی خبر بوده است و دانشمندان با تلاش و تفکر بعد از سال ها توانسته اند آن را پیدا و کشف کنند . مثلاً:

آقای نیوتن توانست با تفکر صحیح و درست جاذبه ی زمین را کشف کند .

تا چند سال گذشته کسی از انواع انرژی ها ، امواج ،سلول ها و...خبری نداشت و آگاه نبود اما با پیشرفت چشمگیر علم ،انسان ها توانستند این ها را کشف کنند و انها را از مجموعه غیب بیرون بکشند و به مجموعه شهادت اضافه کنند .

اما 

امکان دارد که چیز های بسیار مهم دیگری هم باشند که انسان ها از آن بی خبر باشند .

 

راه ارتباط ما با واقعیات جهان به طور کامل بسته نشده و ابزار هایی برای شناخت جهان در برابر ما وجود دارد که ما هر چقدر بیشتر از آنها استفاده کنیم بیشتر به واقعیات جهان نزدیک میشویم اما باز هم همه چیز را نخواهیم فهمید .

 

بنابراین

۱_حواس پنجگانه ما همه چیز را درک نمی‌کند و نمی توان وجود چیزی را به خاطر دیده نشدن یا به حس درنیامدن انکار نمود .

۲_تفکرات ما نیز به راحتی به فهم همه حقایق عالم دست نمی یابد و همچنان بخشی از واقعیات عالم از دسترس ما خارج مانده است .

◼️علاوه بر این ما همه لایه هارا که میفهمیم ؛درک نمی کنیم .

مسلماً ما بخشی از واقعیات عالم را از راه حس ، عقل و یا تفکر میفهمیم ،ولی آیا انچه را میشناسیم و میفهمیم؛کامل و دقیق میفهمیم؟

به این مثال دقت کنید :دو سیم مفتولی در برابر شما قرار دارد ، هر دو را با دقت نگاه کنید، هیچ تفاوتی میان آن دو نیست و با دست زدن به یکی از انها جریان ضعیفی از برق را در دست خود احساس میکنید در اینجا نتیجه میگیریم لامسه ما گاهی وقت ها چیز هایی را احساس میکند که با صره احساس نمی‌کنیم .

 

دانستیم که حواس ظاهر و باطن ما توانایی شناخت همه ابعاد عالم را ندارد و همواره بخش هایی از عالم هستی از دسترس حواس ما خارج است.

ابزار های حس هر جاندار دامنه ی مخصوص به خود را دارد که بیشتر و کمتر از آن را حس میکند . مثلاً: انسان صدا هایی که دارای فرکانس خواصی است (صدای میان بیست هرتز تا بیست کیلو هرتز)را میشنود اما بسیاری از حیوانات می توانند فراتر از این را هم بشنوند مثلاً: اسب قبل از اینکه زلزله بیاید با حس شنوایی قوی که دارد صدا را تشخیص داده و واکنش های خاصی انجام میدهد پس از اینجا میتوان فهمید که چیز هایی هستند که برای ما غیب اما برای حیوانات شهادت محسوب میشوند .

 

راهکار های کشف غیب 

 

برای اینکه بتوانیم به غیب ها دسترسی پیدا کنیم سه راه وجود دارد :

۱_تفکر : دانشمندان با تلاش و تفکر توانستند برخی از غیب ها را کشف کنند .

۲_فعال کردن گیرنده ها: ابزار های شناختی و به تعبیری در گیرنده های خود ، تغییر ایجاد کنیم تا بتوانیم با آن ، غیب را دریافت نماییم.

۳_تقویت گیرنده ها: همانطور که شما با تقویت گیرنده یک رادار میتوانید از چیز هایی مطلع شوید اما گیرنده های  ضعیف آن چیز را به شما نشان نمی‌دهد ، میتوانید با تقویت گیرنده های خود به حقایقی دست پیدا کنیم که قبلاً از دایره فهم شما خارج بود .

 

هدف اصلی بعثت انبیا ،فعال کردن گیرنده های وجود انسان است تا انسان با عالم غیب انس بگیرد و در های ملکوتی به رویش باز گردد و به تواند به مقام قرب خداوند نایل شود ‌.