آشتی با خدا 

کتاب آشتی با خدا در سال 1393چاپ و منتشر شد .

از آنجایی که نام کتاب آشتی با خدا است ،کتاب هم در باره ی خود شناسی و بیشتر درک کردن خدا است و اینکه چرا خداوند مارا خلق کرده و یه سری توضیحات در باره ی دل بستن به پوچی ها و ضرر هایی که در ادامه در پی خواهد داشت مطرح کرده .

Image for post
Image for post

 

نویسنده کتاب، استاد اصغر طاهرزاده است، که در ۳۰۴صفحه این کتاب را نوشته است . بیشتر کتاب های او در همین راستا چاپ شده و انتشار یافته .

این کتاب دارای ۹  فصل است که هر فصل به موضوعات مختلفی تقسیم شده .

اکنون به سر فصل های این کتاب توجه کنید👇

 

فصل 1:پوچی چرا ؟اضطراب به چه دلیل؟

فصل ۲:چرا خدا ما را خلق کرد؟

فصل ۳:تبعیت از فطرت،عامل نشاط روح 

فصل ۴: خداوند از چگونگی مبراست 

فصل ۵:هستی انسان،مرگ نمی‌پذیرد

فصل ۶:انسان؛وسیع تر از ماده و مادیات 

فصل ۷:وسعت نفس و جایگاه نبوت 

فصل ۸: حضور همه جانبه حق 

فصل ۹:نفس و پراکندگی آن 

در ادامه و در پست های بعدی  به موضوعات این کتاب می پردازیم و توضیحاتی رو در این خصوص میدهم .

برای دانلود کتاب میتوانید روی نوشته زیر کلیک نمایید

 

 

آشتی با خدا