طراحی یک سیستم معاملاتی برای شاخص کل بورس

در مقاله قبلی در مورد سیستم‌های معاملاتی خدمت دوستان توضیحاتی را همراه با ایجاد یک سیستم معاملاتی ارائه کردم. در این مقاله قصد دارم تا به صورت گام به گام برای شاخص کل بورس تهران یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم تا با استفاده از آن بتوانیم روندهای اصلی بازار سرمایه را تشخیص دهیم و در معاملات خود از آن اس